Lindeparken og Digtergangen, AL2bolig ombygning og renovering

For Al2Bolig gennemføres ombygning og renovering af AL2boligs Afd. 108 Lindeparken og Afd. 109 Digtergangen samt tilhørende udenomsarealer.

Renoveringen omfatter 81 boliger i Lindeparken og 78 boliger i Digtergangen, herunder ændringer af familieboliger til tilgængelige boliger. Udgangspunktet for renoveringen er identificeret som store byggetekniske problemer med bl.a. massiv u-isoleret murværk, slidte fuger, revnet murværk og gennemgående betondæk,
hvilket giver store problemer med kuldebroer og fugt. Derudover har de tekniske installationer og tagenes tilstand gjort det nødvendigt med en snarlig renovering. Der etableres tilgængelige bygninger i begge afdelinger inden for de eksisterende rammer af bebyggelsen.
I forbindelse med renoveringen er der foretaget en bæredygtighedsanalyse med særligt fokus på at opnå samspil mellem funktionalitet, bæredygtighed og æstetik. Derfor gennemføres
energirenoveringen af facaderne med genbrugssten blandt andet fra eksisterende formur, samt højeffektiv isolering, uden at en udvidelse af eksisterende vægtykkelser påkræves. Nye altaner i beton påmonteres og beklædes ligeledes med genbrugstegl.
Lignende løsninger går igen i valget af tagmateriale, indgangspartier, værn og øvrig original
aptering. På denne måde sikres det oprindelige arkitektoniske udtryk af bebyggelsen.
Etableringen af nye vandbesparende fællesvaskerier som genbruger opsamlet regnvand er
sammen med renoveringstiltag i eksisterende vaskerier tiltag for at åbne op mod haveanlæggene
og derigennem skabe en ny fælles adgang og kontakt til disse.
Nødvendige nye elementer som elevatorindgange og lette tilpasninger af vinduesåbninger
ifm. etableringen af tilgængelige boliger markeres nænsomt i en erkendelse af, at byggeriet
tåler en arkitektonisk bearbejdning indenfor en afgrænset palette.
I forbindelse med renoveringerne af bygningerne tilvejebringes et løft i udearealerne, der
tilføre nye kvaliteter og aktiviteter til området.

I forbindelse med udførelsen af opgaven vil der være stor fokus på håndteringen af arbejdet i forhold til de miljøfarlige stoffer, ligesom at det skal iagttages at boligerne vil være delvist beboet under udførelsen.

Projektfakta

Bygherre
AL2bolig
Udførelse
2022 - 2025
Entrepriseomfang
100 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise
Arkitekt
Pluskontoret A/S