Kystbanen E5 – udskiftning af to underføringer

Denne entreprise omfattede støbning af to nye bygværker i en byggegrube der erstatter to i for eksisterende bygværker. De to eksisterende bygværker blev i spærringesperioden nedrevet, og de nye bygværker er blevet lanceret ind og erstatte de gamle. Efterfølgende reetableres både vej og spor, så det nye trafikanlæg kan tages i drift. Særligt for denne entreprise er, at arbejdet er udført tæt ved kørestrøm.

JORTON harl for Banedanmark udført følgende arbejde:
– koordinering jernbanesikkerhed under hele entreprisens udførelse
– støbning af nye bygværker
– nedrivning af eksisterende bygværker
– indskubning af bygværker
– sænkning og retablering af vej
– koordinering af fjernelse og reetablering af spor og ballastkasse
– etablering af støttekonstruktioner i form af spunsvægge langs Møllevej
– etablering af nyt afvandingssystem inkl. pumpestation

ENTREPRISEN OMFATTEDE FØLGENDE BYGVÆRKER
Dagløkkevej
Møllevej

HOVEDMÆNGDER
– 1200 m2 form
– 100 ton armering
– 400 m3 beton
– 1000 m2 fugtisolering
– 60 m3 vejbelægning
– 9000 m3 jordhåndtering

Projektfakta

Bygherre
Banedanmark
Udførelse
2017 - 2018
Entrepriseomfang
20 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.