Korsløkken afd. 35.1 – Renovering og ombygning

Byggeriet omhandler:
Afdeling 35 er beliggende i boligområdet Korsløkken i den sydøstlige del af Odense. Afdelingen som er på Ghettolisten består af 1 hus, hus 35.1, hvor nærværende byggesag ligeledes omhandler hus 35.1. Hus 35.1 bestod inden renoveringen af 154 lejligheder fordelt på 14 opgange i et 1 stk. 5 etagers hus med kælder. Efter renovering og ombygning består afdelingen af 144 lejligheder.

Byggesagen omfatter miljøsanering,
Alle boliger energi-og totalrenoveres med opdatering af klimaskærm, nye installationer, elevatorer og altaner eller terrasser til alle lejemål, og fuldstændig fornyelse af alle udearealer.

Opgaven og JORTON har opnået miljødiplom fra BygFyn for renoveringen af Korsløkken afd. 35.1. Miljødiplomet er givet for arbejdet med og omkring miljøredegørelsen iht. BygFYN´s manual.

JORTONS opgave på råhusentreprisen:

Beton:
insito støbning af udvendige elevatorskakte samt plantevægge, trapper vanger og ramper. Støbning af dæk for repos ifb. etablering af indvendige elevatorer. Påstøbning af konsoller på kælderydervægge for skalmur. Betonrenovering med korrosionsbeskyttelse af blotlagt armering og reetablering af dæklag. Under, over og omstøbning af konstruktionstål.

Murerarbejde:
Opmurring af indvendige elevatorskakte. skalmurring af gavl. Om og tilmurringer i facade med genbrugsmursten ved vinduer og altaner.
Opmuring af porebetonvægge i lejligheder primært ved vådrum.
Støbning af slidlag i badeværelser, med efterfølgende vådrumsmembran gulv, væg og sokkelfliser.
STO facadepuds på underlag af mineraluld, og polystyren.
Terrazzo arbejder udlægning af terrazzo fliser på repos ved indvendige elevatorer, udbedring af skader på eksisterende trapper med afsluttende renseslibning og forsegling.

Stål:
Konstruktionstål i lejligheder ifb. med ændrede planløsninger og etablering af ud og indvendige elevatorer. Altaner samt værn og rækværker på udvendige trapper, havemure og ramper.

Byggeplads:
Etablering og drift af velfærdsfaciliteter, rengøring af fælles adgangsveje i bygningen. Koordinering og opfølgning på containertømninger for byggeaffald.

Arbejdsmiljø & Sikkerhed Etablering og drift af sikkerheds stationer i alle opgange indeholdende førstehjælpskasse og øjenskyllestation.
Håndtering af COVID-19 tiltag med levering af håndsprit stationer ved opgange, desinfektion af overflader i velfærdsfaciliteter.

Social Ansvarlighed
Renoveringen af Korsløkkeparken har haft fokus på social bæredygtighed, og gennem et samarbejde med Byg til Vækst og det nærliggende Jobcenter, har JORTON fået flere unge fra området, der har haft udfordringer på arbejdsmarkedet, ind i deres arbejdssjak. De blev dermed fuldgyldige medlemmer af JORTON-teamet mens arbejdet stod på. Det førte til to fastansættelser som plads og arbejdsmænd. Hertil blev der oprettet flere praktikpladser og fire nye lærlinge tilknyttedes sagen.
JORTON samarbejdede også med HighFive, med det mål at få tidligere fængselsindsatte i arbejde. Dette ledte til en fastansættelse af en murer

Projektfakta

Bygherre
Fyns Almennyttige Boligforening
Udførelse
2019 - 2020
Entrepriseomfang
37,3 mio. DKK
Areal
20.000 m2
Entrepriseart
Storentreprise
Arkitekt
C & W Arkitekter A/S