Kolding Sygehus – udvidelse af forplads

Projektet omhandler udvidelse af den eksisterende forplads ved sygehuset. Sygehuset har et stadigt stigende behov for p-pladser til patienter og pårørende, hvorfor en udvidelse af p-pladsområdet stod højt på ønskelisten.
Udvidelsen af forpladsen er sket på en sådan måde, at der også er noget miljø i form af beplantning og træer, som gør at det er et rart sted at færdes og hvor patienterne kan opholde sig under deres indlæggelse.

Arbejdet er udført med mindst mulig gene for besøgende/patienter med et ærinde på sygehuset, således at arbejdet ikke optog p-pladser under arbejdets udførelse.
Der er i samme omgang udført elevatoradgang for gangbesværede.

Projekttype: Offentlig Sygehus
Entrepriseform: Hovedentreprise

Projektfakta

Bygherre
Region Syddanmak
Udførelse
2021 - 2021
Entrepriseomfang
5,1 mio. DKK
Areal
0 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise