Kolding Sygehus – udvidelse af forplads

For Kolding Sygehus har JORTON udført udvidelse af den eksisterende forplads ved sygehuset. Sygehuset har et stadigt stigende behov for p-pladser til patienter og pårørende, hvorfor en udvidelse af p-pladsområdet stod højt på ønskelisten.
Udvidelsen af forpladsen er sket på en sådan måde, at der også er noget miljø i form af beplantning og træer, som gør at det er et rart sted at færdes og hvor patienterne kan opholde sig under deres indlæggelse.

Arbejdet er udført med mindst mulig gene for besøgende/patienter med et ærinde på sygehuset, således at arbejdet ikke optog p-pladser under arbejdets udførelse.
Der er i samme omgang udført elevatoradgang for gangbesværede.

Eksisterende forplads på sygehuset er udvidet med belægning og beplantning. Endvidere er der etableret ny elevator samt adgangsvej, parkering og vendeplads ved nyt vindfang og overdækning.

Entreprisen omfatter:
Rydningsarbejder
Jord- og afvandingsarbejder
Belægnings- og beplantningsarbejder
Tømrerarbejder
El-arbejder
Elevatormontage

Projektfakta

Bygherre
Region Syddanmak
Udførelse
2021 - 2021
Entrepriseomfang
5,1 mio. DKK
Areal
0 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise
This site is registered on wpml.org as a development site.