Jagtvej – Renovering af gangtunnel ved Stevnsgade

Entreprisen omfatter renovering af stitunnel som forbinder Odinsgade og Stevns-gade under Jagtvej.

Anlægsarbejderne på oversiden af tunnelen deles i to etaper og omfatter:
• Trafikforanstaltninger for etapedeling
• Opbrydning af brobelægning og fugtisolering
• Etablering af armeret profileringsbeton på oversiden af tunneldæk
• Udlægning af type IVa fugtisolering
• Retablering af fortov, cykelsti og vejbelægning
Anlægsarbejderne i tunnelen og på trapper omfatter:
• Nedtagning af loftbeklædning i tunnel
• Nedbrydningsarbejder på undersiden af brodæk
• Nedtagning af klinker på vægge
• Ilægning af armering og støbning af sprøjtebeton
• Påføring af elastisk svummebehandling
• Reparation af trappetrin
• Udskiftning af rækværker og håndlister

Projektfakta

Bygherre
Københavns Kommune
Udførelse
2021 - 2022
Entrepriseomfang
4,4 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise