Hedensted Svømmehal

Grundlaget for renovering og ny disponering af Hedensted Svømmehal tager sit afsæt i et behov for at istandsætte Hedensted Svømmehal og samtidig introducere en række nye tilbud til den pa-lette af oplevelser Hedensted Svømmehal i dag kan tilbyde. De nye funktioner placeres i den eksi-sterende svømmehals hovedrum og bidrager hermed til at rummet fremover vil fremstå som et en-kelt rum der indeholder en serie af nye huse der hver især indeholder forskellige funktioner. I foye-ren bliver eksisterende kontorvæg nedtaget og dermed vil rummet fremstå større og mere åbent.
De to omklædningsrum vil få tilført nye ”sluser” der sikrer diskretion imellem svømmehallen og omklædningsrummene. I svømmehallen bliver der indrettet nye faciliteter til opbevaring i form af gode depotrum, og det eksisterende pusleområde bliver udvidet til en familiezone hvor man kan tage ophold. Selve svømmehallens rum rettes op, så rummet i sig selv fremstår mere geometrisk klart end i dag.

Af nye tiltag i svømmehal består det af:
– Nyt område med børnemiljø ved soppebassin
– Ny infrarød sauna
– Nyt dampbad
– Ny sauna
– Niche med koldtvandsbrusere
– Wellnessområde med loungebassin mv.
– Ny rutsjebane
Renovering består af:
– ventilation
– belysning
– gulvbelægninger
– folie i bassiner
– VVS
– Vandbehandlingsanlæg
– Reperation af sokler og murværk
– promenadeopbygning
– betonrenovering

Projektfakta

Bygherre
Hedensted Centret
Udførelse
2022 - 2022
Entrepriseomfang
8,1 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise
Arkitekt
RUM Arkitekter A/S