Hækken, Vester Hassing, Opførelse af otte lejligheder

Boligbyggeriet Hækken på den 3.200m² store grund midt i Vester Hassing by. Med flere hundrede års historie bag sig, eksisterer Hækken i Vester Hassing stadigvæk. Nu genopstår den som en trelænget gård. Vel at mærke som et boligbyggeri med otte seniorboliger med fokus på fællesskab. Hans Jørgen Hæk, der står bag byggeriet, fortæller om det historiske forløb bag byggeriet Hækken:
– Danmarks deltagelse i 30-årskrigen medførte, at Jylland blev besat af tyske og østrigske soldater under kommando af general von Wallenstein, der i 1627 opslog kvarter i Vester Hassings nordøstlige hjørne. De kaldte stedet “der Heck”, som oversat betød byleddet.
Efter soldaternes tilbagetrækning blev navnet hængende i en dansk udgave – “Hækken”.
Siden blev stedet en fæstegård under godset Langholt. Det var Hækken til 1843, hvor fæstefamilien købte sig fri, og gården blev et selvstændigt landbrug.
I 1970’erne voksede Vester Hassing kraftigt med massivt nybyggeri og tilflytning, der medførte kraftige klager over lugtgener fra gårdens husdyrhold. Ligeledes over støj fra gårdens maskiner og motorer.
Det gjorde, at vi besluttede at opgive den del af Hækken, som lå nord for byen. Jorden blev solgt til daværende Hals Kommune. Resten af gårdens areal, som lå syd for byen, blev i 1975 lagt sammen med gården Kærgaard på Nejrupvej, da de to arealer lå i skel. Ejendommen kalder vi nu Hækken-Kærgaard.
Boligparcellen til hækken beholdt vi som en del af handelen med Hals Kommune. I 2016 planlagde vi at bygge et nyt hus på grunden. Et såkaldt mageskifte med SuperBrugsen har givet brugsen udvidelsesmuligheder, og vi fik fordele til arealet til det kommende boligbyggeri.
Fire år er gået med tilladelser, projektering og tegnearbejde. Med stedets historie har grundtanken været, at skabe rammer, som en gårdsplads giver, samtidig med, at der bliver bygget moderne, tidssvarende boliger på 106-120 m², som opfylder seniorfamiliers boligbehov.
På gårdspladsen opføres et orangeri, hvor man én gang om ugen har fællesspisning.

Projektfakta

Bygherre
Hans Jørgen Hæk
Udførelse
2020 - 2022
Entrepriseomfang
14,5 mio. DKK
Areal
3.200 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise
Arkitekt
LBB3