HAB Aabenraavej – Renovering og ombygning

Renovering og ombygning af fire eksisterende boligblokke fordelt på to etaper. Renovering af facader, efterisolering, etablering af ventilationsanlæg samt nyindretning af 36 tilgængelige boliger, boligsammenlægning af 12 små et-værelses boliger til seks boliger og udskiftning af køkkener og badeværelser i deresterende 30 boliger. Desuden blev der etableret indbyggede elevatorer i de 36 tilgængelige boliger, hvilket svarer til seks stk. elevatorer. Afdelingens eksisterende 78 boliger blev ved boligsammenlægning ændret til 72 boliger.

Eksisterende formure på facader/gavle blev demonteret. Nye formure blev udført som facader af murværk på konsolbjælke eller fundament. Altan- og terrassekonstruktion blev istandsat og lukket med glas. Loftrum blev efterisoleret og tagrender/nedløb samt tagrygning blev udskiftet. Alle boliger blev forsynet med nye ventilationsanlæg og el-anlæg blev opdateret. Ledninger/rør og installationer blev fornyet og omlagt. Kloak blev fornyet under bygninger med tilgængelige boliger. Derudover blev der renoveret udearealer med nyindretning, belægning, beplantning og inventar.

Beboere i boliger der var under ombygning/renovering blev genhuset, desuden blev der anlagt en midlertidig vej uden om byggeriet, således beboerne blev generet mindst muligt.

Projektfakta

Bygherre
HAB
Udførelse
2016 - 2017
Entrepriseomfang
51 mio. DKK
Areal
6.550 m2
Entrepriseart
Totalentreprise
Arkitekt
Årstiderne Arkitekter A/S