GL. Lillebæltsbro – Membran i strømpiller

Den gamle Lillebæltsbro fra 1935 består af 4 stømpiller og overbygning i nittet stål. Med en længde på 1178m og bredde på 16,5m anvendes broen til både gående, bilister samt tog. Dagligt kører ca. 210 tog over broen, mens 10.000 biler anvender broen.

Den ældre bro er løbende under renovering og JORTON har denne gang været ansvarlig for etablering af membran i strømpiller.

Opgaven omhandler påføring af membran i vægge i strømpille 1-4 i celle 11 i niveau 3 og 4.
Membranen har til hensigt at holde indsivende saltvand ude af elevatorskakten således reaktion med ilt undgås.

Membranen består af en 5mm 2-komponent latex-modificeret bitumen membran som sprøjtes på væggene.

Forud for arbejdet med sprøjtemembranen afdækkes eksisterende installationer og aptering således tilsmudsning undgås.

For at kunne tilgå vægoverflader på de op til 13m høje rum etableres fuld stillads i begge niveauer. Da ikke alle vægge i strømpillerne er lodrette samtidig med at der skal tages hensyn til eksisterende indvendig elevator har etablering af stillads været en kompleks opgave.

Generelt er adgangsforholdene en udfordring. Strømpillerne befinder sig midt ude i Lillebælt som er et strømfyldt farvand med stor havdybde, op til 30m. Adgangsvej for personale samt materiale foregår derfor via det smalle fortov på broen og herfra båret ned i broen via udvendig elevator samt hejseværk inde i strømpillerne.
Selve arbejdet med sprøjtemembranen er sket ved spærring af det ene spor på broen hvor lastbil med materiale kan holde, mens slanger pumper membranen ned gennem pilletop til arbejdsstedet.

Da arbejdet foregår helt ned til kote ca. -30 er krav til ventilation, måling af iltindhold m.m. nødvendigt.
Derudover har indvendig elevator været ude af drift under arbejdet og adgang til strømpillers bund sker derfor via leider og seler.

Arbejdet udføres over 4 år hvor 1 strømpille udføres per år over en varighed på ca. 2 måneder.

Projektfakta

Bygherre
Banedanmark
Udførelse
2021 - 2024
Entrepriseomfang
2 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.