Frits Jørgensens Have – Renovering

Opgaven har omfattet ombygning af Faaborg Gl. Sygehus til 40 boliger med fælleshus.
Ombygningen omfatter:
Delvis nye skalmure, nye vinduer og døre, nye trappetårne med elevator, nye installationer, nyt ventilationsanlæg i alle boliger, evt. nyt tag. Boligerne ombygges til tilgængelighedsboliger. Udvendige arealer er renoveret med nye P-pladser samt nye opholds- og legepladser mm. Det gamle sygehus er ombygget og total istandsat, og der er etableret 40 lejligheder i størrelser fra 70 – 115 kvm, som rummer forskelligartede boliger i form af to og tre – værelses lejligheder samt to rækkehuse. Projektet understøtter fællesskabet med sine fællesfaciliteter, der blandt andet består af fælles have med drivhus, en fælles tagterrasse med orangeri samt et fælleshus med køkken til større arrangementer.
Bruttoetagearealet (BBR) er i alt 4183 m2, – dertil kommer kælderarealer.
Byggeriet omfattede ny indretning, etablering af nye køkkener og badeværelser, montering af nye døre og vinduer, renovering af eksisterende tag, montering af nye altaner, etablering af nye trappe- og elevatortårne, etablering af nyt ventilationsanlæg og nye installationer samt nye udearealer.

JORTON er ansvarlig for:
Fundamenter trappetårne:
Der udføres direkte fundering, hvor JORTON skal udføre geoteknisk kontrol af udgravninger.
Indvendige fundamenter:
Fundamenter udføres som stribe- og punktfundamenter med fugtmembran.
Støbning af kældervægge udføres i insitu beton med membran og fugtisolering.
Fundamentkonsoller:
Stribefundamenter for skalmur udføres som konsol, som fastgøres til eksisterende kældervægge. Konsoller føres minimum til frostfri dybde og udføres med en højde på 700 mm.

Udførelse af nye terrændæk:
Pudsning af alle indvendige teglvægge, areal ca. 4000 m2. med pudsmørtel kc 50/50/700
Tegloverliggere:
Ved alle nye åbninger i murværk, imures tegloverliggere. Tegloverliggere i facade skal have samme udseende som tilstødende murværk. Tegloverliggere dimensioneres af leverandør. Leverandørens anvisninger skal følges.
Facademur:
Reparation og opmuring af ny formur.
Detaljer i murværk, eks. stik over vinduer, gesimser, sålbænke osv. skaludforme som eksisterende detaljer.
Levering og montering af sålbænke m.m.:
Ved etablering af nye vindueshuller i facader med formur af tegl, udføres sålbænke i geometri og udseende som eksisterende.
Gulve i badeværelser og toiletter opbygges som betongulv med gulvvarme opbygget på svalehaleplader.
Indvendige vægge udføres som tunge tegl vægge som sikres med understøtning for væggene fra kælder og op.
Indervægge omkring bade- og toiletrum skal udføres i porebeton.

Projektfakta

Bygherre
Fyns Almennyttige Boligforening
Udførelse
2021 - 2022
Entrepriseomfang
8,7 mio. DKK
Areal
4.183 m2
Entrepriseart
Fagentreprise