Frederikssundvej underføring og rundkørsler

Entreprise var en del af 14210 Fjordforbindelsen Frederikssund, som udgør den østlige del af vejforbindelsen Fjordforbindelsen Frederikssund, og omfattede tilslutningsanlægget mellem motortrafikvejen og Frederikssundsvej inkl. bygværk.

Fjordforbindelsen Kronprinsesse Marys Bro står færdig og entreprisen understøtter den øgede trafikmængde. Entreprisen er udformet som et såkaldt S-anlæg og omfattede jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærkningsarbejder ved en km motortrafikvej, fem ramper, kommuneveje og to rundkørsler.
Entreprisen indeholdte ligeledes et bygværk med et frit spænd på 25 m og plads til fire spor samt to nødspor.
Broen er funderet på en kombinationsløsning af spuns og stålrør. Stålrørene er rammet, oprenset, armeret og udstøbtes efterfølgende med flydebeton. Broen er etableret i to etaper, da trafikken opretholdes i hele byggefasen.

HOVEDMÆNGDER
630 m armering og støbning af rammede pæle (dybde 16 m)
1750 m form
510 ton armering
1050 armeringskoblinger
2100 m3 beton
1130 m2 fugtisolering type VI
300 m2 brobelægning

Projektfakta

Bygherre
M. J. Eriksson A/S
Udførelse
2018 - 2019
Entrepriseomfang
18 mio. DKK
Entrepriseart
Fagentreprise
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.