Fremtidens Fjernvarme – Fliskedelbygning og flismodtagelse

DIN Forsyning der forsyner større dele af Esbjerg og Varde Kommune med fjernvarme, ønsker at erstatte den nuværende kulbaserede varme fra Ørsted/Esbjergværket Blok 3 med et nyt varmesystem baseret på energivenlige kilder, herunder el, flis, havvand, vind og overskudsvarme. Projektet kaldes Fremtidens Fjernvarme. Det nye varmesystem på Esbjerg Havn forventes at kunne levere op til 140 MW fordelt på en havvandsvarmepumpe (50 MW), et fliskedelanlæg (60 MW) og et el-kedelanlæg (30 MW).
JORTON har haft kontrakt på 3 entrepriser, A02.1, A02.2 og A08, ud af de mange entrepriser Fremtidens Fjernvarme har været udbudt i.

Fliskedel-bygningen (A02.1 og A02.2) består af en lav del i betonelementer med grundareal på ca. 485 m² og højde på ca. 11 m, samt en høj del som stålhal med et grundareal på ca. 2125 m² og højde på ca. 32 m. I bygningen er der udført flere indskudte dæk.

Entreprise A02.1 : Omfatter etablering af pælefunderet terrændæk og fundamenter for den nye fliskedelbygning, herunder jord- og ledningsarbejder samt montage af betonelementer i dele af bygningen.

Entreprise A02.2: Omfatter etableringen den resterende bygning, herunder etablering af stålkonstruktioner, ståltrapper, kompositdæk, facader, tag, døre, porte, el-, brand-, ventilations- og vvs-arbejder, kraner, tømrerarbejder, maler og montage af resterende betonelementer.

Procesanlæg for kedel og vandbehandling er udført af øvrige entreprenører.

Entreprise A08: Omfatter etableringen af primært fundamenter og kælderkonstruktioner for flishåndteringsanlægget til fliskedlen.

Flishåndteringen består af en modtagebygning for aflæsning af flis fra lastbil, en sold-bygning, hvor flisen sorteres/screenes for fremmeddele og overstørrelse, samt en silo for opbevaring af flis, samt transportbånd internt mellem disse anlæg og kedelbygningen, samt en brovægt. Maskinanlæg, silo og bygninger fra fundamenterne og opefter udføres i anden entreprise (LOT D). Dog udføres ydervægge op til kote +2,5 m over terræn for sold-bygningen i entreprise A08.

Spunsvægge er udført i henhold til DS/EN 12063.
Nedbringningsmetoden er udført under hensyntagen til de arbejdsmiljømæssige forhold, herunder støj og vibrationer. Spunsen er nedbragt ved højfrekvent, resonansfri vibrering. Spunsvæggen er vand- og sandtæt. Spunsvægsjern griber tvangsfrit ind i låsene og er uden klemninger og vridninger. Låsene ligger i midterlinjen og her samles profilerne to og to til dobbeltjern ved svejsning. Spunsjernene er nedbragt til de projekterede spidskoter uden, at der er sket brud eller skader på disse.
Egenproduktionen udgør 26,5 mio. kr. – 17.200 mandetimer
Entreprisesum: 100,9 mio. DKK.

Projektfakta

Bygherre
DIN FORSYNING
Udførelse
2021 - 2022
Entrepriseomfang
100,9 mio. DKK
Areal
2125 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.