Esbjerg Ny Vandværk

Opførelse af nyt besøgsvandværk i Kjersing ved Esbjerg forberedt til fremtidens vandværkstruktur i forsyningsområdet, idet der er plads til at udvide med en ekstra sektion. Det topmoderne vandværk henter vand fra økologiske marker. Bygningen er medvirkende til at formidle vandets vej fra det pumpes op af jorden til det kommer ud til forbrugerne som rent drikkevand. Åbenhed og ærlighed er grundlæggende for alle principper for bygningens udformning og arkitektur. Det skal være fuldstændig tydeligt og klart, hvilke principper, vandproces-/ og konstruktionsmæssigt der er arbejdet med.

Der er stor transparens i bygningen med gode indkigsforhold til vandproceshallen. Bygningen inviterer med sine åbne facader og en tilgængelig udvendig vandregang, besøgende og forbipasserende til at kigge ind og få et indblik i netop vandets vej igennem
vandprocesanlæggene. Det høje rum, ”skrinet” over filtertankene rager op over tagfladen og er også med til at formidle bygningens indhold. Skrinet står lysende om aftenen og fortæller historien om at der “arbejdes” med vores rene drikkevand. Bygningen står med synlige konstruktioner og en materialitet, der er ren og med kontraster mellem det hårde, robuste og det spinkle, skrøbelige og samtidig med stor materialitet og tekstur.

Der er indarbejdet LAR (Lokal Afledning af Regnvand) i projektet for at sikre nærområdet og kloaknettet mod regnvand i forbindelse med bl.a. skybrud. I dette projekt er der bl.a. indarbejdet regnbede, der både kan optage regn- og skyllevand fra vandrensningsprocessen. Derudover er det landskabelige elementer, der opleves som rekreative oaser med træer og vilde græsser i området omkring vandværket.

Projektfakta

Bygherre
Esbjerg Forsyning
Udførelse
2015 - 2016
Entrepriseomfang
27,3 mio. DKK
Areal
2.000 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise
Arkitekt
Ginneruparkitekter A/S