Energinet – Lykkegård – Herning Syd Vest

Esbjerg – Station Lykkegård:
Ombygning af 150 kV station, inkl. etablering af en ny AC-bygning på ca. 220 m2.
– Udvidelse af højspændingsanlæg samt reinvestering af
transformerfundamenter.
– Nedrivning af lagerhal.

Herning – Station Herning Syd Vest:
Opførelse af ny 150 kV station, HESV inkl. etablering af forsinkelsesbassiner/faskiner samt opførelse af en ny AC-bygning på ca. 200 m2.
Entreprisen omfattede i hovedtræk:
Etablering, drift og rømning af byggeplads samt etablering af adgangsvej og dertilhørende fremtidige vand- og kloakledning.
Etablering og drift af forsinkelsesbassiner/faskiner, samt øvrige forebyggende aktiviteter for håndtering af jord- og grundvand.
Afgravning af jord i område for stationsareal og etablering af jordvold.
In situ støbning af punktfundamenter og transformerfundamenter ca. 950 m³ beton.
Håndtering og indbygning af ca. 720 m kabelkanalselementer, inkl. betonlåg.
Levering og indbygning af sandfyld ca. 25.000 m³.
Nedgravning og lægning af jordingsnet ca. 5.000 m.
Levering og etablering af SG-veje og SG-arealer inkl. dræn og regnvandsledninger.
Levering og etablering af hegn, port og låger med asfalt udlagt under hegnstrace ca. 1.200 m.
Koordinering med entreprise, der forestår levering og montage af højspændingskomponenter.

Projektfakta

Bygherre
Energinet
Udførelse
2020 - 2021
Entrepriseomfang
19 mio. DKK
Areal
220 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.