Energinet Fraugde

Kapaciteten i eksisterende 400/150 kV-transformere og i 150 kV-nettet ind mod Odense er ikke tilstrækkelig til at sikre forsyningen til det forventede fremtidige forbrug omkring Odense. Projektet sikrer, at forsyningssikkerheden i området opretholdes.

150 KV station. Etablering af ny 150 KV station for Energinet. Udførelse af 256 specialfundamenter med fod/ankerskaft og istøbte bolte for mastehoveder. Udført under særligt skærpede tolerancekrav. Opførelse af 195 m2 stor AIS bygning. Levering og opsætning af Perimeterhegn om hele stationen. Udførelse af adgangsvej samt interne veje på hele stationen.

Udvidelse af eksisterende Station Fraugde. Udførelse af 21 specialfundamenter under skærpede sikkerhedsforhold qua station var i drift under udførelsen.

Entreprisen omfattede i hovedtræk:
Etablering, drift og rømning af byggeplads samt etablering af adgangsvej og dertilhørende fremtidige vand- og kloakledning.
Afgravning af jord i område for stationsareal og etablering af jordvold.
In situ støbning af punktfundamenter og transformerfundamenter ca. 985 m³ beton.
Håndtering og indbygning af ca. 351 m kabelkanalselementer, inkl. betonlåg.
Levering og indbygning af sandfyld ca. 10.200 m³.
Nedgravning og lægning af jordingsnet ca. 2.000 m.
Levering og etablering af SG-veje og SG-arealer inkl. dræn og regnvandsledninger, Levering og etablering af hegn, port og låger med asfalt udlagt under hegnstrace ca. 460 m.

Projektfakta

Bygherre
Energinet.dk
Udførelse
2016 - 2018
Entrepriseomfang
16 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.