Dalum Papirfabrik – Ombygning stemmeværksbro

I forbindelse med omdannelse af det tidligere fabriksområde ved Dalum Papirfabrik ønsker Odense Kommune, at den tidligere stemmeværksbro på området skal indgå i en dobbeltrettet fællessti. Da broens tilstand og udformning ikke umiddelbart egner sig til dette formål skal broen renoveres og ombygges. Den tidligere stemmeværksbro bestod af dels en del med stålbjælker og trædæk samt en del i beton. En del af den tidligere stemmeværksbro er fjernet (stålbjælker og trædæk, samt mellemunderstøtningerne er tilpasses den nye bro). Entreprisen omfatter etablering af ny overbygning med stålbjælker og egetræsdæk og ombygning af eksisterende del i beton med udskiftning af kantbjælker og tilpasning af endeunderstøtninger. Broen har kulturhistorisk værdi, idet den er med til at dokumentere områdets historie som industriområde. Odense Kommune og Odense Bys Museer har derfor et stort ønske om
at bevare så meget af broen som muligt, og den ombyggede bro skal i udtryk og materialevalg fremstå så tæt på den oprindelige bro som muligt. Eksisterende forhold består af en betonbro og ombygget underbygning for den kommende stålbro, jf. tegningsmaterialet. Fra den vestlige ende af betonbroen skal der etableres en ny bro bestående af stål og egetræ, som understøttes på eksisterende underbygning for stemmeværksbroen. Eksisterende betonbro ombygges ved at fjerne kantbjælkerne og etablere nye kantbjælker samt etablere fugtisolering og støbe en ny betonplade herunder fører nye fjernvarmerør gennem eksisterende betonbro. Der skal etableres en ny leje hylde i det østlige vederlag samt tilpasses lejehylden i det vestlige vederlag.

Entreprisen omfatter følgende hovedposter:
· Rækværker renoveres og suppleres på broen samt på dele af kajkonstruktion.
· Smedejernsrækværk fra depot renoveres. Sceptrene og nye knæ- og håndlister etableres og monteres på ny stålbro.
· Det fremstilles nye smedejernssceptre, magen til eksisterende fra depot. Disse monteres på broen.
· Ny stålbro monteres som består af ståldragere og egetræsbjælker og -tværdragere og planker, samt nye lejer.
· Eksisterende jernbaneskinner fra depot monteres i nyt plankedæk på stålbroen.
· Der etableres nye kantbjælker i begge sider af betonbroen.
· Der etableres ny endevæg mellem lejehylde og betonbro ved det østlige endevederlag.
· På betonbroen fjernes asfaltbelægning og grus- og jordfyld og der opbygges 10 ‰ længdefald mod øst i trugets bund. Truget fugtisoleres.
· Diverse reparationer og tilpasninger af eksisterende betonkonstruktioner
· Der udlægges stabilgrus i truget og ny brobelægning af armeret beton etableres med 10 ‰ længdefald mod den østlige broende. Nye jernbaneskinner retableres i forlængelse af skinnerne på stålbroen, jernbaneskinner som eksisterende.
· Der etableres belysning, der opfylder kravene til belysningsklasse E2.

Projektfakta

Bygherre
Odense Kommune
Udførelse
2021 - 2022
Entrepriseomfang
2,5 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.