Dalbro Nordskoven, Silkeborg

Dalbroen i Nordskoven er et led i udførelsen af motorvejen Funder-Låsby. Entreprisen omfantede projektering og udførelse af Bro 66-0-122.00, UF af faunapassage i Nordskoven.

Den 500 meter lange og 12 m høje dalbro, er Danmarks 2. længste bro på land, og består af to parallelle broer med en meters afstand imellem. Udover bygning af broen omfattede entreprisen også regulering af terræn omkring dalbroen, etablering af regnvandsbassiner ved det vestlige endevederlag samt etablering af diverse adgangsveje.

Entreprisen blev udført i totalentreprise og omfattede samtlige ydelser fra den tilstand arealerne henlå på licitationsdagen til fuldt færdige og funktionsdygtige bygværker med endeligt retableret terræn.

YDELSER
– kvalitetsledelse, fagtilsyn og entreprenørens egen byggeledelse
– etablering af svingbaner til adgangsveje på Hovedlandevej 403
– projektering og udførelse af supplerende geotekniske undersøgelser
-projektering, etablering, drift og vedligehold samt nedlæggelse af adgangsvejene til
arbejdspladsområder/byggepladser ved dalbroen og regnvandsbassiner
– udførelse af jordarbejder for jorddæmninger samt nødvendige ramper til transport af
materialer og materiel op på broerne
– etablering af dilatationsfuger ved broender

HOVEDMÆNGDER
– 20.000 m2 form fundamenter, søjler og brodæk
– 1.100 tons slap armering
– 11.100 m spændt armering 19C 15
– 12.000 m3 beton i fundamenter, søjler og brodæk
– 1.600 m instøbt afvanding inkl. brønde
– 2.050 m broautoværn
– 1.050 m transparent støjskærm
– 13.000 m2 fugtisolering samt brobelægning

Projektfakta

Bygherre
Vejdirektoratet
Udførelse
2011 - 2014
Entrepriseomfang
101,9 mio. DKK
Entrepriseart
Totalentreprise