Bülow Kaserne – ombygning af Nordfløjen

Murerentreprisen omfattede etablering af nyt vaskeri i stueetagen samt renovering og etablering af toiletter i stueetagen.
Ligesom der på 1. sal blev etableret øvelokaler.

Arbejderne bestod af nedbrydning af murværk samt nedbrydning og retablering af terrændæk.
Kloakarbejder i forbindelse med etablering af toiletter i stueetagen.
Slidlagsarbejder samt gulv- og flisearbejder.

Projektfakta

Bygherre
Fredericia Kommune
Udførelse
2021 - 2021
Entrepriseomfang
1,7 mio. DKK
Entrepriseart
Fagentreprise