Børnehaven Troldehøj

JORTON Region nord (Hjørring afdelingen) har fået Råhus-entreprisen på ombygning og tilbygning af Børnehaven Troldehøj i Øster Brønderslev. Arbejderne omfatter følgende:

Nedbrydning – div. nedbrydning af eks. bygning for klargøring til om forandringer.
Jord & belægningsarbejde – udgravning og bundopbygning for ny tilbygning og etablering af 265 m2 ny p-plads med asfalt, samt nyt asfalt slidlag på 370 m2 eks. p-plads. 330 m2 nye betonflisebelægning. samt etablering af byggepladsen.
Kloakarbejde – om forandring og etablering af nye kloakker samt ny faskine.
Murerarbejde – nybyg og div. om forandringer af eks. børnehave
Betonarbejde – nyt fundament og 125 m2 terrændæk.
Stålarbejde – levering og montering af afstivende stålbjælker og søjler.

JORTON har haft 4 af vores enge folk tilknyttet til opgaven med bl.a. beton, kloak og murerarbejder.
Til de nye arbejder på opgaven som består af op muring af selve tilbygningen valgte JORTON at indgå i et samarbejde med Elevbyg hos EUC Nord i Hjørring hvor der har været tilknyttet 5 dygtige murerlærlinge samt 1 lærer fra EUC Nord. Elevbyg er et hovedforløb på mureruddannelsen på EUC Nord hvor lærlingene er ude og udføre rigtigt arbejde for at styrke samarbejdet og lære hvad det kræver for at være på akkord og hvor meget der skal ydes for at tjene en løn.
Bygherre har selvfølgelig været inddraget i beslutningen om at få Elevbyg med ud på projektet. Bygherre er utrolig tilfreds med arbejdet som er blevet udført af båfe JORTON og EUC Nord.

Projektfakta

Bygherre
Brønderslev Kommune
Udførelse
2022 - 2022
Entrepriseomfang
1,3 mio. DKK
Areal
125 m2
Entrepriseart
Fagentreprise