AT Home – Botilbud til autister

AT Home. Botilbud for autister udført som modulbyggeri i Hinge ved Kjellerup. Botilbuddet består af 16 selvstændige boliger fordelt i to klynger med otte i hver. Mellem klyngerne er placeret to Teamhuse, hvor personalet får deres base. Boligerne er udviklet særligt til målgruppen med rumopdeling uden døre med henblik på bedre rumfølelse, dæmpede farver på vægge, vinduer og inventar. Udvendig er boligerne placeret i det flotte kuperede landskab orienteret mod Hinge Sø. Boligerne er dog designet og placeret, så der er mulighed for både fællesskab ud fra den enkeltes forudsætninger og ønsker i forhold til at skærme og indbyde til samvær. Der er tale om de såkaldte AT Home boliger (A for apart og T for together), som Specialområde Autisme har gode erfaringer med.
Fokus er at skabe højere trivsel for den enkelte ved hjælp af specialiserede indsatser, der tager udgangspunkt i beboerens egne perspektiver, ønsker og drømme. Botilbuddet i Hinge erstatter Specialområde Autismes tidligere botilbud i Skals og det nuværende tilbud i Thorning. Botilbuddet er tiltænkt en målgruppe med øget kompleksitet, hvor høj specialisering er en forudsætning for at kunne levere de indsatser, borgerne har behov for, og hvor der samtidig er behov for, at man samarbejder og koordinerer med andre myndigheder, som fx retspsykiatri og misbrugsbehandling for at forebygge (gen-)indlæggelse.
Boligerne er selvstændige huse på 49 m2 og består af stue, soveværelse, køkken, badeværelse og entré. Der er kun dør til badeværelse og loft går til kip for åben og rumlig fornemmelse. Målet med boligerne er at forbedre livskvaliteten for målgruppen, blandt andet ved at tage udgangspunkt i deres specifikke udfordringer gennem de fysiske rammer og materiale, dagslysbehandling og placering i terrænet. Der bliver en “privat” sti fra hver bolig til de tilhørende fælles borger- og personalefaciliteter.

DGNB
Alle aspekter af boligen og omgivelser er projekteret og produceret i forhold til DGNB. Region Midtjyllands har haft krav til niveau Sølv, men produktionen af moduler i kontrollerede omgivelser har været medvirkende til forhåbning om opnåelse af niveauet Guld.

COMISSIONING
For at sikre en optimal proces i forhold til koordinering og indkøring af de tekniske installationer, har Region Midtjylland valgt, at projektet blev udført med comissioning. Ingeniørfirmaet Viggo Madsen har varetaget denne rolle, så alt er koordineret og implementeret, således at ingen femmede mennesker er i området efter aflevering.

Projektfakta

Bygherre
Region Midtjylland
Udførelse
2021 - 2022
Entrepriseomfang
35 mio. DKK
Areal
1.500 m2
Entrepriseart
Totalentreprise
Arkitekt
Force4 Architects A/S