AB 23 – Ådalsvænget, Esbjerg, Renovering

Projektet omfattede totalrenovering, det vil sige ombygning og renovering af eksisterende byggeri til færre, men større lejligheder, hvor der etableres tilgængelighedsboliger i stueetagen. Fem boligblokke med i alt 135 boliger fordelt på 17 opgange. Efter fjernelse af facadeelementerne er der etableret nye opmurede facader af tegl og porebeton, nye skillevægge, ny gulvkonstruktion udført med termobeton, nye påhængte altaner, nye vinduer, ny tagkonstruktion, nye køkkener og badeværelser samt terrazzoarbejder. Foran bygninger udførtes let tilgængelige adgange og de nye belægninger udførtes med niveaufri adgang til de enkelte opgange. Derudover tilpasning af udearealerne med nye beplantninger og græs.

Bygningsafsnit 1. Ådalsvænget 2 – 34
Bredden på blokkene i bygningsafsnit blev afkortet med 1,2 meter på altansiden og der blev udført nye facader samt nye altaner. I stueplan foregik der ombygning af boligerne til tilgængelighedsboliger. Øvrige boliger på 1. sal og 2. sal blev renoveret. Der blev udført nye badeværelser og køkkener i alle boliger. Facaden blev skalmuret og efterisoleret. Der er monteret nye vinduer og døre. Eksisterende. tagkonstruktion blev fornyet. Udendørsarealerne er optimeret således, at de blev tilgængelige for kørestolsbrugere.

Bygningsafsnit 2. Ådalsparken 22 – 96
Fire opgange med tre etager ombygget til tilgængelighedsboliger med elevator. Øvrige boliger, i bygningsafsnit to, blev sammenlagt, dvs. to små boliger sammenlægges. De nye tilgængelighedsboliger og sammenlægningsboliger fik nye badeværelser og køkkener. Øvrige boliger beholdt deres eksisterende indretning. Alle facader er skalmuret og efterisoleret. Eksisterende altaner blev demonteret og nye monteret. Der blev monteret nye vinduer og døre. Eksisterende tagbelægning blev udskiftet. Udendørsarealerne ved de blokke, der ombygges til tilgængelighedsboliger er optimeret således, at de blev tilgængelige for kørestolsbrugere.

Bygningsafsnit 3. Ådalshaven 43 – 119
Fem opgange med tre etager er ombygget til tilgængelighedsboliger med elevator. Øvrige boliger, i bygningsafsnit tre, blev sammenlagt, dvs. to små boliger sammenlægges. I de nye tilgængelighedsboliger og sammenlægningsboliger fik nye badeværelser og køkkener. Øvrige boliger beholdt deres eksisterende indretning. Alle facader blev skalmuret og efterisoleret. Eksisterende altaner blev demonteret og nye monteret. Der blev monteret nye vinduer og døre. Eksisterende tagbelægning blev udskiftet. Udendørsarealerne ved de blokke, der ombygges til tilgængelighedsboliger blev optimeret således, at de blev tilgængelige for kørestolsbrugere.

Bygningsafsnit 4. Ådalshaven 1 – 41 og 121 – 153
Tre opgange med tre etager ombygget til tilgængelighedsboliger med elevator. Øvrige boliger, i bygningsafsnit fire, blev sammenlagt, dvs. to små boliger sammenlægges. De nye tilgængelighedsboliger og sammenlægningsboliger fik nye badeværelser og køkkener. Øvrige boliger beholdt deres eksisterende indretning. Alle facader blev skalmuret og efterisoleret. Eksisterende altaner blev demonteret og nye monteret. Der blev monteret nye vinduer og døre. Eksisterende tagbelægning blev udskiftet. Udendørsarealerne ved de blokke, der ombygges til tilgængelighedsboliger optimeres således, at de blev tilgængelige for kørestolsbrugere.

Projektfakta

Bygherre
Arbejdernes Boligforening Esbjerg
Udførelse
2019 - 2021
Entrepriseomfang
15 mio. DKK
Areal
8.500 m2
Entrepriseart
Fagentreprise