Junghansvej/Knud Hansens Vej, Kolding – Renovering af 90 boliger

BOVIA har igangsat realisering af helhedsplanen for AAB afd. 76 Junghansvej
og Knud Hansens Vej i Kolding. Totalentreprisen omfatter projektering og renovering af 90 almene familieboliger inkl. etablering af 18 tilgængelighedsboliger,
udearealer, kloaksanering og -separering samt genhusningsboliger.
AAB afd. 76 består af i alt 132 lejligheder fordelt på syv blokke i tre etager med kælder. Bebyggelsen, som ligger i et grønt parkområde, er opført fra 1966-1970. Klimaskærmen er utæt, og konstruktionen er dårligt isoleret, og bebyggelsen skal derfor renoveres på alle facader, tage, vindues- og dørpartier.
Realisering af helhedsplan
Realiseringen af helhedsplanen omfatter renovering af fem boligblokke med i alt 90 stk. 3-4 værelseslejligheder på 96 m2. I alt 8.985 m2.
Klimaskærm og vinduespartier udskiftes, og vinduernes placering ændres. I alle gavllejligheder etableres vinduer. Nogle vinduespartier på facaden udskiftes til karnapper.
Altaner udvides og renoveres. Der etableres decentralt ventilationsanlæg i alle rum. Alle opgange får overdækkede indgangspartier, der skaber en arkitektonisk
helhed mellem vinduespartier, karnapper og altaner på havesiden.
Modernisering af 90 boliger
Moderniseringen af boliger omfatter alle indvendige berørte overflader i forbindelse med renovering af klimaskærmen, ændring af åbninger, udskiftning af vinduer og renovering af altaner. Der etableres brandsikring på 2. sal mod uudnyttet tagrum.
Ombygning til 18 tilgængelighedsboliger
18 af de 90 lejligheder ombygges til tilgængelighedslejligheder og renoveres gennemgribende, idet boligernes indretning ændres (så krav om tilgængelighed er opfyldt for selvhjulpne kørestolsbrugere. Der etableres nyt badeværelse og køkken, og alle overflader renoveres. Der etableres elevator i trappeopgangen.
Større altaner og private haver
Alle boliger får nye større overdækkede altaner. Ved tilgængelige boliger i stueetage ændres altan til overdækket terrasse med niveaufri adgang til terræn. Til boliger i stueetagen etableres private haver på ca. 40 m2 i forbindelse med altan/overdækket terrasse.
Grøn bypark med varierede aktivitets- og opholdszoner
Bebyggelsens uderum renoveres og nytænkes, og visionen er en klassisk dansk parkbebyggelse i smukke og attraktive grønne omgivelser med stier, buske, bede og belægninger. Der etableres varierede aktivitets- og opholdszoner, bl.a. aktivitetsplads, legeplads, opholdsniche, labyrint, fitness, grillområde etc. Der anlægges nye stisystemer, og niveauforskelle udlignes via ramper i terræn, så udearealerne opfylder krav om tilgængelighed.
Etablering af midlertidige genhusningsboliger
Renoveringen udføres i fem etaper. Beboerne genhuses i Bovias egne boliger eller midlertidige genhusningsboliger. Totalentreprisen omfatter etablering, drift og nedtagning af midlertidige genhusningsboliger, der opføres som pavilloner på 65 m2.

Projektfakta

Bygherre
AAB afd. 76 v/ BOVIA
Udførelse
2021 - 2023
Entrepriseomfang
90,2 mio. DKK
Areal
9000 m2
Entrepriseart
Totalentreprise
Arkitekt
RUM Arkitekter A/S
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.