Klarup – 20 boliger – Nybyggeri

Projektet er placeret i byudviklingsområdet i Klarup Søpark.
Projektet omhandlede opførelse af 20 tidssvarende almene familieboliger i to etager i god håndværksmæssig kvalitet, sådan at boligerne fremstår attraktive i nutidens boligmarked. Boligerne er hver på omkring 100 m2. Boligerne er opført i fem boligklynger med hver fire boliger og har udeophold både i forbindelse med ankomsten til boligen samt på havesiden.

Kvaliteten i uderummene er ligeledes i fokus i den større skala, hvor der er skabt en fysisk forbindelse til byudviklingsområdets rekreative lavtliggende engareal nord for projektområdet.

Projektet omfattede også opførelse af skure til de respektive boliger og fælles cykelskure samt anlæggelse af alle de omkringliggende udendørs arealer som blandt andet haver og terrasser, vej-, sti- og parkeringsarealer, miljø/affaldsstationer, samt indretning af fællesarealer.
Der er udarbejdet dispositionsforslag for det ønskede byggeri, dispositionsforslaget er udgangspunktet for den projektudviklingsfase som er udført i samarbejde med JORTON.

Projektet er udført med engangsforskalling fra Pecafil og svejst armering fra Unifer. Dette materialevalg er tidsbesparende og med til, at sikre et godt arbejdsmiljø. Bagmur er udført med betonelementer og som indervægge er brugt porebeton. For at lukke bygningerne hurtigst muligt er der brugt tagkassetter, det imødekommer også bygherrekravet om udhæng på deres fremtidige projekter. Facaden er skalmuret med to farver teglsten.

Projektfakta

Bygherre
Vivabolig
Udførelse
2020 - 2021
Entrepriseomfang
21,2 mio. DKK
Areal
2.000 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise
Arkitekt
ATRA arkitekter a/s