KMA_2_1760x458.jpg

Kvalitet

Kvalitetspolitik

JORTONS overordnede kvalitetspolitik er at levere kunden den ønskede kvalitet til den ønskede tid.

Vi har kundetilfredshed som kvalitetsparameter. Det vil sige, at vi forpligter os til et professionelt samarbejde, hvor kundens tilfredshed er højt prioriteret. Vi vil opfylde aftalte krav og forventninger i forhold til kunder og kolleger. Vi vil være Danmarks bedste entreprenør, og kundens fortrukne samarbejdspartner.

Vi vil overholde gældende love, regler og indgåede aftaler i vores arbejde og kvalitetsopfattelse.  

Vi vil have en kvalitetskultur, hvor alle tager et ansvar og kvalitet er en naturlig del i det daglige arbejde.

Kvalitetsstyringen underbygges løbende af nye målbare kvalitetsmål. Disse mål skal sikre at virksomheden hele tiden er opdateret i forhold til krav og ønsker fra kunden.
 

Kvalitetssikring i JORTON

Kvalitet i arbejdet er yderst vigtigt for JORTON. Vi er glade for vores håndværk og sætter en stor ære i den kvalitet, vi leverer. Vi er stolte over vores arbejde.

Derfor er vi også hele tiden opmærksomme på hvor godt, vi gør det. JORTON vil nemlig levere den rigtige kvalitet, som skal være det samme – uafhængig af den enkelte person. Kvalitetsstyring fylder i hele virksomheden med en klar procedure fra øverste ledelse til den enkelte medarbejder ude på byggesagen.

Vores KMA-afdeling og øvrige tekniske medarbejdere har konstant fokus på, at vi lever op til vore strenge krav.

Digitalisering
– fra manuel registrering til medarbejderadministreret digital kvalitetsstyring.

For at styrke kvalitetsstyringen har JORTON forladt modellen med manuel registrering på et kontrolskema. Vi har valgt at anvende Ajour System.

Digital løsning
Den digitale kvalitetsstyring er baseret på brugen af smart phone-teknologi og et tilhørende kvalitetssikrings- og dokumentationsprogram i forbindelse med udførelsesfasen.

Hvor man før skulle byggepladsen rundt med kamera, papirer og tegninger og herefter sammensætte og sende rapporter, færdiggør vi nu dokumentation i marken direkte på en smart phone.

Den digitale kvalitetsstyring er medvirkende til effektiviserede arbejdsgange og kommunikationsforbedringer med hensyn til:
– kvalitetssikring
– tilsynsnotater
– for-registrering
– fejl og mangler
– projektnotater