DSC_7047.jpg

Certificering

ISO CERTIFICERET

JORTON A/S er kvalitetscertificeret i henhold til DS/ISO 9001:2015, miljøcertificeret i henhold til DS/ISO 14001:2015 og bekendtgørelse nr. 1146 energisyn, arbejdsmiljøcertificeret i henhold til DS/ISO 45001:2018 samt jernbanesikkerhedscertificeret i henhold til DS 21001:2020.

For JORTON A/S er det en selvfølge, at vi leverer en konsistent og ensartet kvalitet. Derfor har vi opbygget en organisation, hvor kvalitets- miljø- og arbejdsmiljøstyring indgår som en naturlig del af samtlige processer og medarbejdernes hverdag.

Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er en integreret del af JORTON A/S’ kultur, og alle ledende medarbejdere i organisationen er bevidste om vores kvalitets- miljø- og arbejdsmiljømål. Vi forpligter os til løbende forbedringer gennem systematisk styring og overvågning af processer, som har indflydelse på kvaliteten af vores arbejde.

JORTON A/S’ ledelsessystem er udarbejdet med det formål, at vores løsninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning og krav, men også giver kunden den forventede bygningsmæssige-, forretningsmæssige og brugermæssige værdi. Det opnår vi blandt andet med vores gennemarbejdede ledelsessystem, hvor medarbejderne dagligt fokuserer på arbejdskvalitet. JORTON A/S har opbygget et solidt ledelsessystem af standardløsninger, der alle bygger på udførelsesmæssig viden og erfaring, som medarbejderne har oparbejdet på vores byggepladser. Der er tale om gennemprøvede løsninger, der medvirker til at sikre en høj effektivitet og høj kvalitet samt høj sikkerhed på vores byggepladser.

JORTON A/S’ ledelsessystem er opbygget efter standarderne DS/ISO 9001:2015, DS/ISO 14001:2015, DS/ISO 45001:2018 samt DS 21001:2020. JORTON A/S’ ledelsessystem består af en ledelseshåndbog, suppleret med et digitalt ledelsessystem bestående af processer suppleret med arbejdsbilag og instrukser, som beskriver og supporterer arbejdsgangene.

Yderligere er vi tilknyttet følgende kontrolordninger:

Byggeriets Kvalitetskontrol - kloakarbejde