DSC_7047.jpg

Certificering

ISO CERTIFICERET

JORTON A / S er kvalitetscertificeret i henhold til DS / ISO 9001, miljøcertificeret i henhold til DS/ ISO 14001:2015 og bekendtgørelse nr. 1146 Energisyn samt arbejdsmiljøcertificeret i henhold til DS/ ISO 45001:2018. For JORTON A / S er det en selvfølge, at vi leverer en konsistent og ensartet kvalitet. Derfor har vi opbygget en organisation, hvor kvalitetsstyring indgår som en naturlig del af samtlige processorer og medarbejdernes hverdag.

Kvalitet er en integreret del af JORTONs kultur, og alle ledede i organisationen er bevidste om vores kvalitetsmål. Vi forpligter os til løbende forbedringer gennem systematisk styring og overvågning af processor, som har indflydelse på kvaliteten af ​​vores arbejde.

JORTONs ledelsessystem er udarbejdet med det formål, at vores løsninger er i overensstemmelse med gældende krav, men også giver kunden den forventede bygningsmæssige-, forretningsmæssige og brugermæssige værdi. Det opnår vi blandt andet med vores gennemarbejdede ledelsessystem, hvor medarbejderne dagligt fokuserer på arbejdskvalitet. JORTON har opbygget et solidt system af standardløsninger, der alle bygger på udførelsesmæssig viden og erfaring, som medarbejderne har oparbejdet på vores byggepladser. Der er tale om gennemprøvede løsninger, der medvirker til at sikre en høj effektivitet og høj kvalitet.

JORTONs ledelsessystem er opbygget efter standarden DS / ISO 9001: 2015. JORTONs ledelsessystem består af en ledelseshåndbog, suppleret med et digitalt ledelsessystem bestående af processer suppleret med arbejdsbilag og instrukser, som beskriver og supporterer arbejdsgangene.

Yderligere er vi tilknyttet følgende kontrolordninger:

Byggeriets Kvalitetskontrol - kloakarbejde