KMA_2_1760x458.jpg

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøet hos JORTON og på alle vores projekter skal hele tiden søges forbedret, fordi vi vil have trygge og sikre byggepladser for alle medarbejdere og samarbejdspartnere/kolleger. Vi stiller store krav til os selv og vil være en af de bedste i branchen. Vi lever altid op til gældende arbejdsmiljølov, bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet.

JORTONs indsats sker gennem en målrettet information, instruktion og risikovurdering samt gennem byggepladsbesøg på de enkelte arbejdspladser. Vi undersøger og analyser hele tiden årsagerne til en eventuel arbejdsulykke eller tæt-på hændelse. Det er derfor vigtigt, at alle hændelser indrapporteres og at alle medarbejdere føler sig trygge ved at indrapportere.

Vi mener at branchen er et område, hvor forudsætningerne for arbejdet ændres dagligt, og ved derfor at vi hele tiden skal have øje for mulige forbedringer med vores arbejdsmiljø og sikkerhed.

Det er vigtigt for os i JORTON at sikre tæt dialog mellem topledelsen og produktionen. Ligeledes ønsker vi, at alle medarbejdere ser et sikkert arbejdsmiljø som et fælles projekt og et fælles ansvar. Vi skal hjælpe hinanden med at blive bedre! 

Arbejdsmiljø i JORTON

For JORTON er det helt afgørende, at der er en tæt dialog mellem stabsfunktion og produktion, således at de fælles retninger, der arbejdes efter i stabsfunktionen er solidt forankret i produktionen. Virksomhedens grundlæggende tilgang til at opnå et sikkert arbejdsmiljø er, at JORTONs medarbejdere betragter arbejdsmiljø og sikkerhed som en naturlig del af hverdagen. En sikker arbejdsplads starter ved, at hver medarbejder tager ansvar for egne handlinger. For at opnå dette skal der være en god dialog mellem de timelønnede medarbejdere, den enkelte arbejdsmiljørepræsentant på pladsen, byggeledelsen samt ledelsen bestående af de regionale arbejdsmiljøansvarlige, regionschefer og adm. direktør. Denne dialog sikres ved møder afholdt på den enkelte byggeplads, samt møder i de enkelte arbejdsmiljøgrupper.
 

Regionale arbejdsmiljøansvarlige

I hver enkelt region er der udnævnt en regional arbejdsmiljøansvarlige (RAA). De regionale arbejdsmiljøansvarlige sikrer, at der regionalt findes de rette kompetencer i forhold til arbejdsmiljømæssige forhold, således at diverse opgaver kan løses regionalt af medarbejdere med lokal kendskab.

De regionale arbejdsmiljøansvarlige udfører regelmæssigt sikkerhedsrunderinger med fokus på overholdelse af gældende lovkrav samt generel optimering og effektivisering af arbejdsmiljøet. Sikkerhedsrunderingerne anvendes både som ulykkesforebyggende tiltag og som vurdering af JORTONs egen performance på arbejdsmiljø og sikkerhed.