49_web_1760x458.jpg

Beboerhåndtering

JORTON har mange års erfaring med inddragelse af beboere i forbindelse med forskellige typer projekter og processer. Vi lægger stor vægt på at skabe dialog omkring projekterne med inddragelse af alle parter, og det er vores erfaring, at man ofte når frem til fælles mål ved at sikre et grundigt og seriøst samarbejde gennem hele processen.

For at gennemføre en effektiv beboerproces opdeles processen i følgende punkter:
– Beboerproces
– Planlægning og samarbejde med byggeledelsen/bygherren
– Direkte beboerkontakt
– Varsling/orientering
– Sikkerhed og arbejdsmiljø
– Oprydning/ryddelighed
– Særlige tiltag

Beboerdemokrati er et grundlæggende element i enhver almen boligforening, og respekten herfor er en basal forudsætning for et vellykket forløb af en renoveringsopgave. Erfaringer viser tydeligt vigtigheden af et godt beboersamarbejde. Det er absolut afgørende for en succesfuld renovering og for at alle parter oplever forløbet og resultatet som godt.