DSC_1651.JPG

JORTONs Mission, Vision og Værdier

JORTONs mission er, at vi på et forretningsmæssigt grundlag
skal være en eftertragtet samarbejdspartner, der leverer byggerier
og anlæg, hvor kundetilfredsheden er i top. JORTON skal være en
god og attraktiv arbejdsplads og skal hele tiden søge udvidelse af
medarbejderstaben. JORTON skal tage hensyn og støtte op om
samfundet.

Visionen i JORTON er, at vi frem mod 2023 skaber rammerne for
at udbygge positionen i byggebranchen som en eftertragtet sam-
arbejdspartner med kompetente og motiverede medarbejdere.

Som landsdækkende bygge– og entreprenørvirksomhed med
mere end 90 års erfaring og know how i branchen, søger vores
loyale medarbejdere i det daglige at udføre alle opgaver med
udgangspunkt i følgende nøgleord 

  • Kundetilfredshed
  • Pålidelighed
  • Forandringsparathed

Tilfredse kunder er omdrejningspunktet i JORTON. Vi vil gennem
dialog forstå kundens behov og give kunden en oplevelse, der rækker
udover det færdige produkt. Vi vil altid søge at samarbejde professionelt
mod at levere kundens ønsker til aftalte tid uden fejl og mangler.

Et godt samarbejde bygger imidlertid også på pålidelighed.
Derfor er det vigtigt for os, at der altid gives en troværdig og reel
information til samarbejdspartnere og kunder, således at indgående aftaler
altid overholdes og opfyldes ud fra vores bedste forståelse af kundernes
behov.

For til stadighed at være pålidelig og have tilfredse kunder
forudsættes det, at vi kan tilpasse aktiviteterne til udviklingen
i omgivelserne og samfundet generelt. Denne forandringsparathed
opretholdes ved løbende at arbejde med viden, materiel, processer,
produkter og samarbejdsformer.

Vores værdier bygger som altid på åbenhed, dialog og samarbejde.
Siden 1932 har vi været garant for høj faglig kvalitet og bygge-
teknisk udvikling. JORTON har fra begyndelsen
været funderet i egenproduktion og nærhed til bygherrer
og projekter. Kvaliteten, der følger vores måde at arbejde på,
vil vi ikke give køb på. Vi gør os umage.

Nøglen er åbenhed. Branchen har i mange år været kendt for
at vide bedre. Vi vil belyse projektet fra alle sider. JORTON vil
stille klare og åbne forventninger til os selv og vores samarbejdspartnere,
så projektet bliver gennemskueligt. Vi vil gøre
det lettere at håndtere de udfordringer, der opstår i større og
mindre byggeprojekter. JORTON vil tage hånd om knasterne,
før de vokser og bliver til problemer.

Vi vil dialog. Den er et grundlæggende værktøj til, at
byggeprocessen forløber optimalt, og at vi sammen når
det bedste resultat. Det lyder banalt, men det er troværdigt.
JORTON har mange års erfaring med at tage ansvar og
arbejde for, at parterne i hele forløbet indgår i konstruktiv
dialog. Dialog betyder, at vi når målene til glæde for både
kunder og samarbejdspartnere.

Vi ønsker samarbejde. Vi arbejder for samarbejde mellem
alle parter i projektet – bygherre, arkitekt, rådgivende
ingeniører og entreprenører. JORTON vil finde løsninger
– ikke kun for JORTON, men for hele projektet.
Det kræver nærhed til bygherren og projektet. Med vores
stærke kultur og et godt arbejdsmiljø funderet i egenproduktion
kan vi praktisere samarbejde hver dag. Vi er et naturligt
omdrejningspunkt for samarbejdet, fordi vi altid er tæt på.