59_web_1760x458.jpg

Direktion og organisation

Direktionen har det daglige overordnede ansvar for at drive JORTON på forsvarlig vis efter gældende lovgivning og jævnfør virksomhedens forretningsorden. Direktionen skal sørge for at lede JORTONs øvrige ledelse og medarbejderstab mod at opnå de aftalte strategimål og samtidig være forgangsmand for, at JORTONs værdier om Åbenhed, Dialog og Samarbejde efterleves.

Organisatorisk råder JORTON over en stor stab af specialister, der repræsenterer en omfattende, varieret teknisk, og håndværksmæssig viden og erfaring. En viden, der løbende vedligeholdes og gerne deles. Vi er landsdækkende og løser store og små opgaver fra 9 kontorer strategisk placeret rundt i landet.

Organisationen i JORTON A/S ser således ud: