07_Web_1760x458.jpg

JORTONS værdikæde: Leverandører og underentreprenører

For JORTON er det vigtigt, at vi ikke går på kompromis med vores standarder indenfor arbejdstagerrettigheder. Også når det kommer til vores underentreprenører og leverandører. Derfor har vi indskrevet vores krav og forventninger til arbejdstagerrettigheder i vores kontrakter med vores underentreprenører og leverandører.

Ambition

Vi samarbejder med leverandører og underentreprenører om gode bæredygtige løsninger. Derfor er en konkret målsætning at stille skarpt på screeningsprocessen samt samarbejde om affaldshåndtering på byggepladserne.

Planer for 2022
Vi vil i 2022 intensivere samarbejdet med leverandører og underentreprenører, med henblik på øget indsats for at mindske det samlede CO2-aftryk i virksomheden og i branchen gennem valid, digital dokumentation. Samtidig vil vi arbejde målrettet på forbedringer af arbejdsmiljø og ikke mindst sikkerhed, så vi igen kan nedbringe antallet af arbejdsulykker og nå niveauet for 2020.

2021 handlinger og resultater

Et øget værdikædesamarbejde, har resulteret i ny indsigt i den cirkulære økonomi og konkret mindsket mængden af affald til forbrænding, ved at øge andelen af genbrug og genanvendelse af mursten, træ, flamingo, mineraluld, pap og plast. Derudover har dette samarbejde resulteret i øget digital datadokumentation. Derudover har fokus på sparring med og screening af leverandører, resulteret i et tættere værdikædesamarbejde om fokus på grønne byggematerialer og mulighed for CO2-dokumentation.