07_Web_1760x458.jpg

Energioptimering

At optimere vores energiforbrug er den bedste måde, vi kan mindste vores klimaaftryk. Det drejer sig særligt om den strøm vi bruger på byggepladsen, og den energi vi bruger på transport til og fra byggepladsen. I tillæg til at optimere vores energiforbrug sørger vi for – så vidt muligt – at den energi vi bruger stammer fra vedvarende kilder.

Ambitioner
Vi vil reducere udledning af drivhusgasser ved at optimere energiforbrug til:

1. Brændstof til transport

2. Elforbrug på vores hovedkontor
i Århus

3. Opvarmning af skure

Årets resultater og kommende tiltag
Fokus på energirigtig kørsel med CO2-reduktion til følge, har gennem Kør Grønt kursus vist os at dieselforbrug kan reduceres med 10% i gennemsnit. I 2022 vil disse data ligge til grund for øget fokus på brændselsforbrug i hele organisationen gennem undervisning og software. Vi har dog set en stigning i brændstofforbruget, men det skyldes at 2020 var præget af coronanedlukninger og mange af vores projektledere arbejdede hjemmefra, deraf så man et bemærkelsesværdigt lavt brændstofforbrug.

Samtidig har fokus på CO2-reduktion på byggepladsen ført til, at vi i 2022 igangsætter et pilotprojekt, der afprøver digital indsamling af energidata direkte på byggepladsens skurvogne, for at undersøge hvilken betydning intelligent energioptimering har for optimeret energiforbrug og mindsket CO2-udledning.

Vi har i 2021 også fået installeret 228 solpaneler på hovedkontoret i Aarhus, svarende til et areal på 425 m2. Det vil genere 70.500 kWh grøn strøm om året. En gennemsnitlig dansker forbruger ca. 1.500 kWh om året (Ifølge Bolius).