07_Web_1760x458.jpg

Bæredygtigt byggeri

Som udførende entreprenør arbejder vi sammen med arkitekter, ingeniører og bygherrer for at finde grønne løsninger til vores byggerier. Vi stiller krav til vores leverandører og opfordrer dem altid
til at optimere deres arbejde med bæredygtighed. Vi stiller krav om at vælge produkter og ressourcer med henblik på at udvikle mere energi og ressourcebesparende løsninger med større samfundsmæssig værdi.

Ved overordnet at vælge miljøvenlige materialer med stor slidstyrke og lang holdbarhed, mindskes det samlede klimaaftryk, idet byggeriets levetid forlænges og er opført med mindst mulig brug af miljøbelastende stoffer.

Mål for 2022

JORTON vil i 2022 fokusere mere på bæredygtigt byggeri, heriblandt DGNB-certificerede projekter. Derfor vil vi nedsætte en ny ERFA-gruppe, hvor vores DGNB-konsulenter vil dele erfaringer og viden så vi fremover kan bygge flere og bedre DGNB-projekter.