07_Web_1760x458.jpg

Affald og genbrug

I byggebranchen bliver der brugt store mængder materialer, og det bliver derfor stadig vigtigere at have fokus på genbrug og korrekt håndtering af affald. Derfor er håndtering af affald i forbindelse med både administration og den daglige byggepladsdrift et gennemgående emne for alle vores regioner.

Ambition
Vi vil arbejde målrettet med konkrete, bæredygtige processer og produktionsformer, der er nemt tilgængelige og bredt forankret i virksomheden. 

2021 handlinger og resultater
Fokus på udvidet affaldssortering gennem pilotprojekt har vist at et godt samarbejde mellem folkene på pladserne gør det nemt at sorterer i mange fraktioner og bruge nye modtagere af byggemateriale. Derudover har samarbejdet på pladsen resulteret i praksisnære skabeloner til affaldssortering og dataindsamling tilgængeligt for alle i JORTON.

Da social ansvarlighed altid har været er en del af JORTONs fundament og styrke, har en naturlig handling været at skabe grønne jobåbninger for medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet. Det har resulteret i KLAPjobs og Små Job med Mening, hvor jobbeskrivelsen har været at understøtte arbejdet med affaldshåndteringen på byggepladserne.

Fokus på bæredygtig viden på alle niveauer har resulteret i uddannelse af flere interne DGNB-konsulenter, medarbejdere på diplomuddannelse i Bæredygtig Ledelse, på kursus om Bæredygtige byggematerialer og mange med viden og mulighed for dialog om bæredygtighed via JORTONs medarbejder-app. En del af dialogen, har eksempelvis resulteret i genbrug af flamingo, vinduer samt af elektronik og IT-udstyr. 2021 har også vist, hvordan alle kan være ledere af bæredygtighed gennem medarbejderinnovation direkte på byggepladsen.

Planer for 2022
Fokus på bæredygtig affaldshåndtering og viden fortsætter og forventes at blive endnu mere omfattende i 2022, bland andet via deltagelse i GCO værdikædesamarbejde og kompetenceudvikling via Realdanias indsats ’Sammen om Bæredygtigt Byggeri’. Fokus på energioptimering på byggepladsen har blandt andet resulteret i et pilotprojekt med intelligent byggepladsstyring via software, der i løbet af 2022 skal give og viden om mulig ressourceoptimering og CO2-reduktion.

JORTON har et ønske om mere langsigtede, tredjepartsverificerede klimamål. Dette betyder, at vi i 2022 påbegynder arbejdet med måldefinering, der kan godkendes i Science Based Targets initiative. SBTi er et internationalt initiativ, med blandt andet FN’s Global Compact som deltager, om effektfulde, videnskabsbaserede klimamål.