07_Web_1760x458.jpg

JORTONS sociale ansvar (Bæredygtighed)

I vores bæredygtighedsrapport kan du læse meget mere om JORTONs mange initiativer og resultaterne heraf, der er sat i verden for at skabe et bedre byggeri for miljøet, vores medarbejdere, vores samarbejdspartnere og slutbrugerne. 

Vi ønsker at bidrage til et bæredygtigt samfund, og vi gør vores ypperste for at drive en virksomhed på en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig måde. Gennem godt håndværk, dialog og samarbejde, vil vi bygge med omtanke for vores medmennesker og det omgivende samfund. Vi har gennem snart 100 år haft en positiv indflydelse på byggeriet i Danmark og det agter vi også at have de kommende 100 år. For hos JORTON bygger vi for fremtiden.

Tre konkrete målsætninger
Vi har vurderet vores samfundspåvirkning med FNs 17 Verdensmål som rettesnor. På baggrund af den vurdering og i overensstemmelse med vores værdier og vision, fokuserer vi på tre prioriteter inden for bæredygtighed gennem:

1. At sætte medarbejderne først. Vi arbejder altid på at forbedre sikkerheden på vores arbejdsplads og samtidig stræber vi efter, at både det fysiske, men også psykiske arbejdsmiljø er i top. 

2. At sætte et grønnere fodaftryk i byggeriet. Det vil sige, at vi skal energioptimere vores egen forretning. Hertil har vi uddannet mange nye DGNB-konsulenter og vores ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001-certificeringer betyder, at vi har de rigtige kompetencer til at løfte store bæredygtige byggeprojekter.

3. At fremme en god forretningsetik. Vi har en nultolerance overfor korruption, og vil sikre fair konkurrencevilkår for alle. Det betyder, at vi har indarbejdet en nultolerancepolitik i vores ledelsessystem og briefet alle relevante medarbejdere om vores etiske regelsæt og interne retningslinjer. Derfor kan vi også glæde os over, at der i 2021 ikke har været brud på disse.

JORTONs bæredygtighedsrapport 2021

JORTONs bæredygtighedsrapport 2020