01_Web_1760x458.jpg

Økonomi

Udvikling i aktivitet og økonomiske forhold

Året 2020 blev igen et år, hvor den positive udvikling i aktivitetsniveauet fra tidligere år fortsatte og omsætningen rundede som i 2019 1 mia. kr. JORTON har således realiseret en omsætningsfremgang fra 1.022 mio. kr. til 1.109 mio. kr. svarende til en vækst på over 8 %.

Der er set en stigning i forhold til det endelige resultat, der i 2020 nåede 22 mio. kr., svarende til en resultatgrad på 2,0 % efter skat mod et resultat på 1,7 % i 2019.

Ledelsen finder resultatet meget tilfredsstillende til trods for, at 2020 på mange måder har været et turbulent år. Det har krævet store omstillinger for alle medarbejdere, der trods pandemien, har udvist stor viljestyrke og ført JORTON sikkert gennem et svært år. Resultatet er bedre end de i årsrapporten for 2019 udmeldte forventninger. Derfor ser vi også frem til det nye år, der byder på nye spændende opgaver og en snarlig normalisering af hverdagen, i og uden for arbejdet.

JORTON markerede sig inden for bæredygtigt byggeri

Selvom 2020 har stået i pandemiens tegn, har der heldigvis været en fastholdelse af byggeriets grønne udvikling. Vi begyndte for år tilbage at have fokus på at indarbejde bæredygtige tiltag, som en naturlig del af vores hverdag. Det har vi i 2020 høstet nogle af frugterne af ved afleveringen af vores første DGNB-certificerede projekt: Jonstrup Børnehus. Transformationen af den gamle flyvestation til et moderne og indbydende børnehus er helt i front, når det gælder grønne målsætninger og børnenes trivsel.

Vi har også foretaget investeringer inden for en række markante certificeringer, hvilket betyder, at JORTON er blevet certificeret inden for miljø jf. ISO 14001, samt arbejdsmiljø jf. ISO 45001. Denne udvidelse af certificeringer er således et supplement til kvalitetscertificeringen jf. ISO 9001, som JORTON allerede arbejder efter.

Hertil har vi nu seks interne DGNB-konsulenter i virksomheden, så vi på alle måder er klar til løfte nye og komplicerede DGNB-projekter.

Vi er overbeviste om, at vores fokus på bæredygtige løsninger vil bidrage positivt til, at vi fortsat er en attraktiv samarbejdspartner i fremtiden.

Det gode arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv

Gennem 2020 har vi fortsat vores arbejde med at reducere arbejdsulykker og forbedre arbejdsmiljøet. I 2018 satte vi et mål om at nedbringe ulykkesfrekvensen med 10% hvert år. Efter tre år har vi i den grad nået det delmål og nedbragt ulykkesfrekvensen med 61%. Samtidig har vi set, at de ulykker som desværre stadig sker, er blevet mindre alvorlige og antallet af fraværstimer pr. ulykke er faldet med 56%. Der skal derfor rettes en stor ros til vores arbejdsmiljørepræsentanter og naturligvis medarbejderne for at tage hensyn til sig selv og deres kolleger.

Vi har i 2020 også deltaget i forskningsprojekter, der har til hensigt at reducere det fysiske slid, som mange af byggebranchens arbejdere stadig oplever. Det resulterede i udviklingen af en helt ny stenklipper, der blev skabt på baggrund af data fra JORTONs dygtige murere. Traditionelle stenklippere kan give svære ryk i skulderen, hvilket man undgår med den nye prototype. Det er et projekt, som på sigt ikke alene kommer JORTONs murere til gode, men alle murere i byggebranchen.

Afslutningsvis har pandemien sat det fysiske og mentale arbejdsmiljø på en hård prøve. Arbejdet på byggepladserne har været i fuld gang, men der har måttet tages ekstra hensyn, så medarbejdernes sundhed kunne garanteres. Mange har også arbejdet hjemmefra og balanceret arbejds- og privatsfære. Fælles for alle har været længslen efter en normalisering af situationen, men vi har set, at alle hos JORTON har udvist stor tålmodighed og samfundssind. Det har været med til at skabe et imponerende resultat og en god stemning på kontorer og byggepladser.

Fælles retning, lokal forankring

JORTONS forankring i lokalområderne betyder, at vi altid er tæt på de lokale bygherrer, arkitekter og slutbrugere over hele landet. Vi forstår derved deres lokale udfordringer og behov og bygger med øje for disse. Igen i år afspejler vores resultat, at denne strategi med lokale regionskontorer er en succes. I et turbulent og uforudsigeligt år har de lokale afdelinger vist deres styrke, da de har været fleksible og har tilpasset sig de forskellige lokale forhold og efterspørgsler, som har præget byggeriet.

Det høje aktivitetsniveau betød også, at vi i efteråret nåede op på 500 medarbejdere, mens gennemsnittet for året har været 441 medarbejdere, hvilket er en vækst i antal medarbejdere på 3 %, idet gennemsnittet for 2019 var 429 medarbejdere.

Forventninger til fremtiden

Selskabets ordrebeholdning udgør ved indgangen til 2021 i alt 1.422 mio. kr., hvilket er en stigning på 14 % i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Af den samlede ordrebeholdning er 1.091 mio. kr. til udførelse i 2021, hvilket er en stigning på 172 mio. kr. svarende til en vækst på 19 % i forhold til på samme tidspunkt i 2020, hvor ordrebeholdningen var på 919 mio. kr. Ledelsens forventning til aktivitetsniveauet for 2021 ligger i størrelsesordenen 1.200 mio. kr. og en positiv resultatpåvirkning på niveau med 2020.

 

Download JORTONs Årsrapport 2020

Download JBH Gruppens Årsrapport 2020