01_Web_1760x458.jpg

Økonomi

UDVIKLING I AKTIVITET OG ØKONOMISKE FORHOLD

Året 2019 blev igen et år, hvor den positive udvikling i aktivitetsniveauet fra tidligere år fortsatte og for første gang i virksomhedens historie har vi rundet 1 mia. kr. i omsætning.

JORTON har således realiseret en omsætningsfremgang fra 940 mio. kr. til 1.022 mio. kr. svarende til en vækst på 9 %. Årets resultat før skat er steget til 23,8 mio. kr. mod 23,0 mio. svarende til resultatgrad på 1,7 % efter skat mod en resultatgrad på 1,9 % i 2018. Ledelsen finder resultatet tilfredsstillende og i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. På den baggrund ses der frem til endnu et år, der byder på spændende opgaver.
 

FÆLLES RETNING, LOKAL FORANKRING: NYE LOKALAFDELINGER

Det samlede resultat fra 2019 skal også ses i lyset af, at JORTON har foretaget større investeringer, ved blandt andet at åbne et nyt afdelingskontor i Randers der er tilknyttet Region MIDT. Denne udvidelse skete på baggrund af opkøbet af et lokalt entreprenørfirma. Satsningen, der understøttede JORTONs overordnede strategi om Fælles retning, Lokal forankring, har allerede nu har givet flere nye opgaver i Randers og omegn. Samtidig har man i region Midt også kunnet fokusere mere på det aarhusianske marked, hvilket også har ledt til en tilfredsstillende vækst i aktiviteten der.

JORTONS Region Øst har gennemgået en spændende omstrukturering, der har betydet, at dette kontor er blevet opdelt i to separate kontorer med hver deres fungerende regionschef. Det giver mulighed for at kunne fokusere bedre på de to meget forskellige markeder på henholdsvis Fyn og Sjælland. Igen understøtter opdelingen JORTONs overordnede strategi, og som det er tilfældet med Randers, er der mange spændende projekter i vente på både Fyn og Sjælland. Opdelingen har derfor allerede ledt til et stigende aktivitetsniveau i de to afdelinger.

JORTONs forankring i lokalområderne betyder, at vi altid er tæt på de lokale bygherrer, arkitekter og slutbrugerne over hele landet. Vi forstår derved deres lokale udfordringer og behov og bygger med øje for disse. Vi er overbeviste om, at dette har været og er nøglen til vores succes.

Det høje aktivitetsniveau betød, at vi i efteråret nåede op på 500 medarbejdere, mens gennemsnittet for året har været 429 medarbejdere hvilket er en vækst i antal medarbejdere, på 13 %, idet gennemsnittet for 2018 var 378 medarbejdere.

 

Download JORTONs Årsrapport 2019

Download JBH Gruppens Årsrapport 2019