01_Web_1760x458.jpg

LEDELSESBERETNING

2021 blev igen et år, hvor den positive udvikling i aktivitetsniveauet fra tidligere år fortsatte og omsætningen nåede 1.250 mio. kr. svarende til en vækst på 12,8 %. Der er dog set et fald i forhold til det endelige resultat, som i 2021 nåede 9,3 mio. kr. svarende til en resultatgrad på 0,8 % efter skat, hvilket er lavere end de i årsrapporten 2020 udmeldte forventninger. Dette resultat er særligt påvirket af to konkrete byggesager, hvor henholdsvis en bygherre og underentreprenør gik konkurs under projektets opførelse. Det medførte store tab for JORTON, men viser samtidig, at vi har styrken til at overkomme byggeriets uforudsigeligheder, da vi trods disse sager, ender med sorte tal på bundlinjen. Vi er derfor optimistiske i forhold til fremtiden, hvilket underbygges af en flot ordrebeholdning for 2022. Under hensyntagen til disse sager finder ledelsen resultatet ikke tilfredsstillende.

DEN BÆREDYGTIGE REJSE FORTSÆTTER
JORTON har de seneste år sat fokus på at vi som en samlet organisation skal bevæge os i en grønnere retning. Vi har indgået flere partnerskaber for både at få ny viden og dele ud af egne erfaringer. Disse tiltag er indført for at sikre, at JORTON står godt rustet til at bidrage og støtte op om de ambitiøse målsætninger, der stilles til, at byggebranchen udvikler sig hen
imod nogle bæredygtige løsninger. Vores mål er, at alle medarbejdere skal være med på denne rejse så de tager ejerskab og skubber til den grønne innovation i JORTON. Samtidig er vi som en kooperativ virksomhed stolte over at have været med i en lang række projekter, hvor den sociale bæredygtighed har været i højsædet. De har betydet, at vores dygtige folk, har haft mange unge og ældre på kanten af arbejdsmarkedet med ude på byggepladserne. Det har givet disse mennesker muligheden for at få en fod indenfor byggebranchen, takket være gode partnerskaber med bl.a. jobcentre landet over. Det har resulteret i en lang række praktikophold, nye lærlinge og ansættelse af dygtige svende. Vi håber at den sociale bæredygtighed igen vil prioriteres af bygherrer landet over i 2022.

FORSAT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØET: MEN VI SKAL VÆRE BEDRE
Vi har desværre set en stigning i antallet af arbejdsulykker sammenlignet med 2020, hvor vi nåede et rekordlavt niveau. Det skal dog pointeres at vi har indhentet vores overordnede mål med at nedbringe ulykkesfrekvensen med 10% hvert år siden 2018. Vi vil i 2022 arbejde målrettet på igen at nå niveauet for 2020 i forhold til arbejdsulykker, så vi herefter kan komme videre og nedbringe niveauet yderligere. Byggebranchen er et område, hvor forudsætningerne for arbejdet ændres dagligt, og vores mål i JORTON er, at vi hele tiden skal have øje for mulige forbedringer i forbindelse med vores arbejdsmiljø og sikkerhed. I forhold til frekvensen af anmærkninger fra arbejdstilsynet ser vi et klart fald. Det er en positiv tendens og viser at vores arbejdsmiljørepræsentanter udfører et godt arbejde på tværs af alle afdelinger.

FÆLLES RETNING, LOKAL FORANKRING
JORTONS forankring i lokalområderne betyder, at vi altid er tæt på de lokale bygherrer, arkitekter og slutbrugere over hele landet. Vi forstår derved deres lokale udfordringer og behov og bygger med øje for disse. At være lokalt til stede er en vigtig del af vores strategi og succes og vi byggede i 2021 videre på denne
ved at udvide med et kontor i Hjørring. Vi er blevet taget godt imod i byen og oplandet og har set en flot aktivitet her, der ser ud til at fortsætte i 2022.

I 2021 har vi også styrket vores regionale indsats på Sjælland og Fyn, hvilket har resulteret i et væsentligt øget aktivitetsniveau i disse regioner, der betyder at de er trådt ind i 2022 med en flot ordrebeholdning. Det høje aktivitetsniveau betød også en stigning i antallet af medarbejdere der har nået et gennemsnit på 456 medarbejdere mod 441 året forinden.

FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN
Selskabets ordrebeholdning udgør ved indgangen til 2022 i alt 1.606 mio. kr., hvilket er en stigning på 12,9 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Af den samlede ordrebeholdning er 1.107 mio. kr. til udførelse i 2022, hvilket er en stigning på 16 mio. kr. svarende til en vækst på 1,5 % i forhold til samme tidspunkt i 2021, hvor ordrebeholdningen var på 1.091 mio. kr. Ledelsens forventning til aktivitetsniveauet for 2022 ligger i størrelsesordenen 1.300 mio. kr. og et positivt resultat på ca. 30 mio. kr.

 

Download JORTONs Årsrapport 2021

Download JBH Gruppens Årsrapport 2021