Om JORTON

Landsdækkende leverandør
af bygge- og anlægsløsninger
– med lokal forankring

JORTON har over 90 års succesrig historie og erfaring i ryggen, når vi løser opgaver fra afdelingerne i Hjørring, Aalborg, Randers, Aarhus, Kolding, Esbjerg, Aabenraa, Odense og Køge. JORTON blev etableret i Aarhus af arbejdsløse jord- og betonarbejdere, som modigt tog kampen op i en krisetid og skabte Jord- og Betonarbejdernes Kooperative Forretning. I det 21. århundrede er udfordringerne og opgaverne meget anderledes, men virksomhedens DNA er det samme og indeholder klassiske dyder som godt håndværk, åbenhed, dialog og samarbejde. JORTON er i dag en landsdækkende leverandør af bygge- og anlægsløsninger.

Håndværkerne kan deres kram uanset om de opfører nyskabende kontordomiciler, løser opgaver for boligforeninger, arbejder for private husejere, bygger moderne offentlige institutioner eller vej- og jernbanebroer.

Vi er helt fremme, når der skal bygges nyt, men vi har også årtiers erfaring med at bevare og forny den ældre bygningsmasse og infrastruktur, når vi renoverer for fremtiden til gavn for boligforeninger, virksomheder, det offentlige og for private.

Vores historie

JORTON blev etableret i Århus i 1932. I de første år bestod aktiviteterne af mindre jord-, kloak- og vejarbejder. Efter 2. verdenskrig fulgte større entreprisearbejder.

JORTONs vækst tog for alvor fart med det industrialiserede boligbyggeri i 1953. Vi var med overalt i landet da boligforeningernes montagebyggerier indtog landet. Med de mange entrepriser, der blev udført i alle dele af landet, opstod behovet for en mere lokal tilknytning til de områder, hvor arbejdet foregik. Odense afdelingen kom til i 1976 og herefter fulgte afdelingerne i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Aalborg, Køge, Randers og Hjørring

Fra at være et lokalt entreprenørselskab tilbage i 1932 er JORTON i dag vokset til en landsdækkende bygge- og entreprenørvirksomhed med opgaver inden for såvel total- som hoved- og fagentrepriser.

Organisation

Mission, vision og værdier

JORTONs mission er, at vi på et forretningsmæssigt grundlag skal være en eftertragtet samarbejdspartner, der leverer byggerier og anlæg, hvor kundetilfredsheden er i top. JORTON skal være en god og attraktiv arbejdsplads og skal hele tiden søge udvidelse af medarbejderstaben. JORTON skal tage hensyn til og støtte op om samfundet.

Visionen i JORTON er, at vi frem mod 2023 skaber rammerne for at udbygge positionen i byggebranchen som en eftertragtet samarbejdspartner med kompetente og motiverede medarbejdere.

Som landsdækkende bygge– og entreprenørvirksomhed med mere end 90 års erfaring og know how i branchen, søger vores loyale medarbejdere i det daglige at udføre alle opgaver med udgangspunkt i følgende nøgleord

  • Kundetilfredshed
  • Pålidelighed
  • Forandringsparathed

Tilfredse kunder er omdrejningspunktet i JORTON. Vi vil gennem dialog forstå kundens behov og give kunden en oplevelse, der rækker udover det færdige produkt. Vi vil altid søge at samarbejde professionelt mod at levere kundens ønsker til aftalte tid uden fejl og mangler.

Et godt samarbejde bygger imidlertid også på pålidelighed. Derfor er det vigtigt for os, at der altid gives en troværdig og reel information til samarbejdspartnere og kunder, således at indgående aftaler altid overholdes og opfyldes ud fra vores bedste forståelse af kundernes behov.

For til stadighed at være pålidelig og have tilfredse kunder forudsættes det, at vi kan tilpasse aktiviteterne til udviklingen i omgivelserne og samfundet generelt. Denne forandringsparathed opretholdes ved løbende at arbejde med viden, materiel, processer, produkter og samarbejdsformer.

Vores værdier bygger som altid på åbenhed, dialog og samarbejde. Siden 1932 har vi været garant for høj faglig kvalitet og bygge- teknisk udvikling. JORTON har fra begyndelsen været funderet i egenproduktion og nærhed til bygherrer og projekter. Kvaliteten, der følger vores måde at arbejde på, vil vi ikke give køb på. Vi gør os umage.

Nøglen er åbenhed. Branchen har i mange år været kendt for at vide bedre. Vi vil belyse projektet fra alle sider. JORTON vil stille klare og åbne forventninger til os selv og vores samarbejdspartnere, så projektet bliver gennemskueligt. Vi vil gøre det lettere at håndtere de udfordringer, der opstår i større og mindre byggeprojekter. JORTON vil tage hånd om knasterne, før de vokser og bliver til problemer.

Vi vil dialog. Den er et grundlæggende værktøj til, at byggeprocessen forløber optimalt, og at vi sammen når det bedste resultat. Det lyder banalt, men det er troværdigt. JORTON har mange års erfaring med at tage ansvar og arbejde for, at parterne i hele forløbet indgår i konstruktiv dialog. Dialog betyder, at vi når målene til glæde for både kunder og samarbejdspartnere.

Vi ønsker samarbejde. Vi arbejder for samarbejde mellem alle parter i projektet – bygherre, arkitekt, rådgivende ingeniører og entreprenører. JORTON vil finde løsninger – ikke kun for JORTON, men for hele projektet. Det kræver nærhed til bygherren og projektet. Med vores stærke kultur og et godt arbejdsmiljø funderet i egenproduktion kan vi praktisere samarbejde hver dag. Vi er et naturligt omdrejningspunkt for samarbejdet, fordi vi altid er tæt på.

Økonomi

Ledelsesberetning

2021 blev igen et år, hvor den positive udvikling i aktivitetsniveauet fra tidligere år fortsatte og omsætningen nåede 1.250 mio. kr. svarende til en vækst på 12,8 %. Der er dog set et fald i forhold til det endelige resultat, som i 2021 nåede 9,3 mio. kr. svarende til en resultatgrad på 0,8 % efter skat, hvilket er lavere end de i årsrapporten 2020 udmeldte forventninger. Dette resultat er særligt påvirket af to konkrete byggesager, hvor henholdsvis en bygherre og underentreprenør gik konkurs under projektets opførelse. Det medførte store tab for JORTON, men viser samtidig, at vi har styrken til at overkomme byggeriets uforudsigeligheder, da vi trods disse sager, ender med sorte tal på bundlinjen. Vi er derfor optimistiske i forhold til fremtiden, hvilket underbygges af en flot ordrebeholdning for 2022. Under hensyntagen til disse sager finder ledelsen resultatet ikke tilfredsstillende.

Den bæredygtige rejse fortsætter

JORTON har de seneste år sat fokus på at vi som en samlet organisation skal bevæge os i en grønnere retning. Vi har indgået flere partnerskaber for både at få ny viden og dele ud af egne erfaringer. Disse tiltag er indført for at sikre, at JORTON står godt rustet til at bidrage og støtte op om de ambitiøse målsætninger, der stilles til, at byggebranchen udvikler sig hen imod nogle bæredygtige løsninger. Vores mål er, at alle medarbejdere skal være med på denne rejse så de tager ejerskab og skubber til den grønne innovation i JORTON. Samtidig er vi som en kooperativ virksomhed stolte over at have været med i en lang række projekter, hvor den sociale bæredygtighed har været i højsædet. De har betydet, at vores dygtige folk, har haft mange unge og ældre på kanten af arbejdsmarkedet med ude på byggepladserne. Det har givet disse mennesker muligheden for at få en fod indenfor byggebranchen, takket være gode partnerskaber med bl.a. jobcentre landet over. Det har resulteret i en lang række praktikophold, nye lærlinge og ansættelse af dygtige svende. Vi håber at den sociale bæredygtighed igen vil prioriteres af bygherrer landet over i 2022.

Forsat fokus på arbejdsmiljøet: men vi skal være bedre

Vi har desværre set en stigning i antallet af arbejdsulykker sammenlignet med 2020, hvor vi nåede et rekordlavt niveau. Det skal dog pointeres at vi har indhentet vores overordnede mål med at nedbringe ulykkesfrekvensen med 10% hvert år siden 2018. Vi vil i 2022 arbejde målrettet på igen at nå niveauet for 2020 i forhold til arbejdsulykker, så vi herefter kan komme videre og nedbringe niveauet yderligere. Byggebranchen er et område, hvor forudsætningerne for arbejdet ændres dagligt, og vores mål i JORTON er, at vi hele tiden skal have øje for mulige forbedringer i forbindelse med vores arbejdsmiljø og sikkerhed. I forhold til frekvensen af anmærkninger fra arbejdstilsynet ser vi et klart fald. Det er en positiv tendens og viser at vores arbejdsmiljørepræsentanter udfører et godt arbejde på tværs af alle afdelinger.

Fælles retning, lokal forankring

JORTONS forankring i lokalområderne betyder, at vi altid er tæt på de lokale bygherrer, arkitekter og slutbrugere over hele landet. Vi forstår derved deres lokale udfordringer og behov og bygger med øje for disse. At være lokalt til stede er en vigtig del af vores strategi og succes og vi byggede i 2021 videre på denne
ved at udvide med et kontor i Hjørring. Vi er blevet taget godt imod i byen og oplandet og har set en flot aktivitet her, der ser ud til at fortsætte i 2022.

I 2021 har vi også styrket vores regionale indsats på Sjælland og Fyn, hvilket har resulteret i et væsentligt øget aktivitetsniveau i disse regioner, der betyder at de er trådt ind i 2022 med en flot ordrebeholdning. Det høje aktivitetsniveau betød også en stigning i antallet af medarbejdere der har nået et gennemsnit på 456 medarbejdere mod 441 året forinden.

Forventninger til fremtiden

Selskabets ordrebeholdning udgør ved indgangen til 2022 i alt 1.606 mio. kr., hvilket er en stigning på 12,9 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Af den samlede ordrebeholdning er 1.107 mio. kr. til udførelse i 2022, hvilket er en stigning på 16 mio. kr. svarende til en vækst på 1,5 % i forhold til samme tidspunkt i 2021, hvor ordrebeholdningen var på 1.091 mio. kr. Ledelsens forventning til aktivitetsniveauet for 2022 ligger i størrelsesordenen 1.300 mio. kr. og et positivt resultat på ca. 30 mio. kr.

Hovedtal og nøgletal

JORTON A/S (TKR).20222021202020192018
Indtjening
Årets produktion til salgsværdi1.425.4601.250.1641.108.5141.021.802940.626
Heraf egenproduktion til salgsværdi862.332706.498670.090646.978559.009
Resultat af primær drift11.45912.66329.44223.77023.200
Resultat af finansielle poster-1.045-413-486-343-214
Resultat far skat9.53312.25028.95623.42722.986
Resultat6.6409.28322.32317.35518.203
Balance
Tilgang af materielle anlægsaktiver14.22916.09230.35119.89138.002
Balancesum529.777452.034409.815358.824329.086
Egenkapital119.642113.002108.71991.39679.041
Nogletal
Resultatgrad før skat0,7%1,0%2,6%2,3%2,4%
Resultatgrad efter skat0,5%0,7%2,0%1,7%1,9%
Likviditetsgrad122,6%112,4%128,1%119,6%119,8%
Forrentning af egenkapital6%9%24%22%28%
Soliditetsgrad23%25%27%25%24%
Antal medarbejdere448456441429378

Kontakt os

Vil du vide mere om projektet, er du meget velkommen til at kontakte os.

Allan Harbo
Adm. direktør
SKRIV TIL MIG
Kenneth Husum Klitte
Økonomichef
SKRIV TIL MIG
This site is registered on wpml.org as a development site.