Socialt værdisæt er et bærende fundament i Skovbærparken

26 / okt / 2021

SOCIALT VÆRDISÆT ER ET BÆRENDE FUNDAMENT I SKOVBÆRPARKEN

Som en del af bygherren Haderslev Boligselskabs og Domeas værdisæt, har social bæredygtighed været centralt under hele byggeprocessen, hvilket har glædet hovedentreprenøren JORTON, der også ser dette som et af firmaets kerneværdier. Det har betydet, at man har gjort en stor indsats for at få flere af områdets beboere aktiveret i hele byggeprocessen:

– Vi arbejder som bygherre i et område med mange forskellige beboere, og der er grupper som eksempelvis har kæmpet med perioder væk fra arbejdsmarkedet. Vi har i samarbejde med jobcentre, uddannelsescentre og JORTON, set på, hvordan vi har kunnet hjælpe nogle af disse borgere i byggeriet gennem praktikpladser. Det har blandt andet ledt til mellem 8 og 10 praktikpladser hos JORTON, der er besat af beboere fra området, fortæller Lars Bo Steensbeck, senior projektleder hos Domea. Han fortsætter:

– Helt overordnet har vi som almen bygherre et samfundsansvar. Det gælder ikke kun i forhold til de boliger, vi opfører, men også, hvordan vi gør det. Derfor arbejder vi bl.a. aktivt med FN’s verdensmål, når vi bygger. Her er især den sociale bæredygtighed essentiel.

Social indsats kan skabe flere hænder i byggeriet

– Samtidig ser vi jo en enorm mangel på hænder i byggebranchen, og som bygherre er vi jo afhængige af, at vi også i fremtiden har dygtige håndværkere. Det er derfor også en langsigtet investering for os og for hele samfundet, at åbne nogle af de ledige borgeres øjne for en karriere i byggebranchen. Vi har haft unge folk, der er blevet bidt af byggeriet, og som har søgt ind på uddannelser efterfølgende. Andre har tidligere været beskæftiget i byggeriet og er af flere grunde havnet uden for arbejdsmarkedet. Her har vi også set flere genindtræde i byggebranchen, siger Lars Bo Steensbeck og afslutter:

– Processen med at inddrage beboere i projektet gennem praktikforløb kræver nogle samarbejdspartnere, der er villige til selv at bruge ressourcer på det. Her vil jeg gerne rose JORTON for et godt samarbejde. De har gjort processen lettere for os. Folkene hos JORTON har lige skullet vænne sig til konceptet, men der har altid været en villighed til at prøve det af. Samtidig har pandemien heller ikke gjort det nemt, men vi er alligevel lykkedes med projektet takket være et positivt og åbent sind bland alle samarbejdspartnere.

Afslutningsvis skal der også rettes en stor ros mod Jobcentret i Haderslev, der har gjort en stor indsats for at finde og støtte de forskellige borgere, som har hjulpet til med byggeriet.

Om byggesagen

Projektet omfatter renoverede boliger, tilgængelige boliger med elevatoradgang, nedrenoverede boliger til rækkehuse, Skovvænget 4-72 og Brombærvej 13-45 samt nye tekniske installationer i alle boliger og nye udearealer. Renovering af 144 boliger (24 opgange) med nye vinduer, balanceret ventilation, nye påhængte altaner, nye køkkener og badeværelser. Eksisterende altaner lægges til boligarealet og der udføres nye skakte til ventilation. 66 boliger indrettes som tilgængelige boliger. Renovering af 132 boliger som ombygges til 35 rækkehuse, der opføres ovenpå eksisterende dæk over kælder.

På alle bygninger udskiftes taget. Foran bygninger med tilgængelige opgange ændres belægningerne til niveaufri adgang til opgangene. Ved nedrenoverede boliger hæves terrænet på for- og bagsiden samt niveaufri adgang med ramper, trapper og støttemure i terræn. Udearealerne renoveres med ny asfaltsti, træer, planter, lejeredskaber, aktivitetsområder mv. Ved rækkehusene laves private haver.

– Det har været en kæmpe opgave. Alle lejligheder har fået nye gulve, lofter, køkkener, badeværelser og altaner. Tidligere var der indbyggede altaner. Det areal er nu inddraget i boligarealet, og der er opført nye altaner udenpå. Det har været en omfattende og utroligt spændende sag som vi er kommet godt i mål med, fortæller Hans Jørgen Daabeck, der er JORTONs projektchef på sagen.

Byggeriets parter:

Bygherre: Haderslev Boligselskab og Domea

Bygherrerådgiver: Rambøll

Ingeniør: Rambøll

Arkitekt: A78

Hovedentreprenør: JORTON

Fagentreprenør (Tømrer): Hustømrerne