Ny bro Nærheden opføres af JORTONs dygtige natteravne

28 / mar / 2019

En bro er meget mere end blot en konstruktion af beton og stål. Det er et monument, der overvinder forhindringer og binder os sammen. Og ikke nok med det, så kan broer også være arkitektoniske vidundere, der knejser op over landskabet. Samtidigt er hver eneste bro, stor som lille, en ingeniørmæssig bedrift, hvor godt håndværk og grundige udregninger til sammen resulterer i en konstruktion, der kan håndtere stresset fra tusindvis af køretøjer og vejrgudernes uforudsigelige temperament, dag ud og dag ind.

Et eksempel på en bro, der til trods for størrelsen er både arkitektonisk fængende og vigtig i sin funktion, er vejbroen ved Nærheden i Høje Taastrup kommune. Broen vil gå over en tæt trafikeret jernbane og vil forbinde Nærheden med det eksisterende Hedehusene.

Broen er en skråstagsbro med en overbygning som stålkassedrager med udkragede vinger. Den får en spændvidde på ca. 42 meter og spænder over alle 4 hovedspor og 2 sidespor på Danmarks mest trafikerede jernbanestrækning – Vestbanen. Det er derfor helt essentielt at projektet gennemføres med så få sporspærringer som muligt.

I nord udføres direkte fundering, hvor det bliver nødvendigt at etablere en midlertidig spuns langs banen. Mod syd funderes broen på flere store og dybe insitu støbte betonpæle.

Der skal tages hensyn til mange aktører
Der skal ved denne opgave ikke kun tages hensyn til bygherren men også og ikke mindst områdets lokale beboere, der ønsker broen færdig hurtigst muligt. Samtidigt skal man tage hensyn til togtrafikken, der skal kunne køre relativt uforstyrret, mens den komplicerede bro bygges. Alle disse hensyn skal tages samtidigt med, at alle ressourcer sættes ind på at udføre og kvalitetssikre arbejdet, så man kan sikre sig en bro, der vil komme borgerne til nytte flere generationer frem i tiden. Disse krav/vilkår hører til hverdagen blandt JORTONS sjak af broeksperter og natteravne:

– Det kræver naturligvis en hel del nattearbejde for at få hele opgaven til at hænge logistisk sammen. At bygge bro er en hård opgave, der kræver mange resssourcer hos både kontor- og byggepladsfolk. At arbejde udenfor i solen om sommeren er fantastisk for en håndværker, men at stå i vinter- og forårsmånederne, midt om natten er noget ganske andet. Samtidigt arbejder man enormt intensivt for at nå alle tidsplaner. Ved at benytte det samme mandskab sikres en vigtig ensartethed for udførelse af f.eks. borede huller, armering, støbning samt flatjacks og injicering. Derfor er hemmeligheden til det gode brobyggeri ikke alene god planlægning og kontrol, fortæller Kurt Hansen, der er chef hos JORTONs broafdeling, og fortsætter:

– Man skal sørge for at have et team af gode folk, der kommer godt ud af det med hinanden. At stå i kulde og mørke og knokle løs samtidigt med, at man skal være fokuseret og skarp, er ikke altid lige sjovt, og derfor skal jeg som leder altid se til, at mine folk har de bedste arbejdsbetingelser, så vidt det er muligt inden for brobranchen.

Kurt Hansen fortæller afslutningsvis, at både forarbejdet og det gode team er på plads og de kommende brugere kan nu kun vente på at den nye bro tager form over banelegemet ved Nærheden.


Byggeriets faser
Selve byggeriet er delt op i 10 faser, der fra februar i år og frem til slutningen af året vil munde ud i en ny bro. I de første faser forberedes der blandt andet en forboret prøvepæl og efter godkendt testning af prøvepæl, fortsættes med etablering af de borede pæle.

Efter nedbringning af spunsvæg etableres form, armering og udstøbning af fundament for endevæg mod banen. Der skal etableres telt, hvor de leverede brosektioner sammensvejses og den afsluttende maling udføres. Tunnelen skal støbes og fugtisoleres og stålbroen skal monteres ved natspærring og med kørestrømsafbrydelse.

Og mens vinterkulden trænger sig på ved årets afslutning, skal pylon og stage monteres efterfulgt af stager og rækværker.

Byggeriets parter:
Bygherre: Høje-Taastrup Kommune og Nærheden P/S
Bygherrerådgiver: COWI A/S og Dissing+Weitling architecture
Entreprenør: JORTON A/S