Ny bæredygtighedsrapport giver indblik i JORTONs mål og resultater inden for arbejdsmiljø, bæredygtighed og forretningsetik

11 / mar / 2021

Vi har netop udgivet vores nye bæredygtighedsrapport og her kan du få et overblik over nogle af de mål og resultater, vi har nået i 2020 inden for bl.a. bæredygtighed og arbejdsmiljø. Hele rapporten kan også læses her.

Vi ønsker at bidrage til et bæredygtigt samfund, og vi gør vores ypperste for at drive en virksomhed på en økonomisk og social og miljømæssig bæredygtig måde. Gennem godt håndværk, dialog og samarbejde, vil vi bygge med omtanke for vores medmennesker og det omgivende samfund. Vi har gennem snart 100 år haft en positiv indflydelse på byggeriet i Danmark og det agter vi også at have de kommende 100 år. For hos JORTON bygger vi for fremtiden.

Tre konkrete målsætninger
Vi har vurderet vores samfundspåvirkning med FNs 17 Verdensmål som rettesnor. På baggrund af den vurdering og i overensstemmelse med vores værdier og vision, fokuserer vi på tre prioriteter inden for bæredygtighed gennem:

  1. At sætte medarbejderne først. Vi arbejder altid på at forbedre sikkerheden på vores arbejdsplads, og samtidig stræber vi efter er i top. Vi er her stolte af, at ulykkesfrekvensen fra 2019 til 2020, er faldet med 47%.
  2. At sætte et grønnere fodaftryk i byggeriet. Det vil sige, at vi skal energioptimere vores egen forretning. Det har vi formået at gøre ved at reducere vores samlede udledning af drivhusgasser med 24% i 2020. Hertil har vi uddannet mange nye DGNB-konsulenter og vores ISO 9001 og ISO 14001 og ISO 45001-certificeringer betyder, at vi har de rigtige kompetencer til at løfte store bæredygtige byggeprojekter.
  3. At fremme en god forretningsetik. Vi har en nultolerance overfor korruption og vil sikre fair konkurrencevilkår for alle. Det betyder, at vi har indarbejdet en nultolerancepolitik i vores ledelsessystem og briefet alle relevante medarbejdere om vores etiske regelsæt og interne retningslinjer. Derfor kan vi også glæde os over, at der i 2020 ikke har været brud på disse.