Kontrakt om renovering af Middelgrundsfortet er nu underskrevet

09 / jul / 2018

Nu er kontrakten på renoveringen af Middelgrundsfortet i København underskrevet, og fra JORTONS side, glæder man sig som hovedentreprenør til at gå i gang med at transformere øen, så den i 2019 bliver et sted, hvor unge fra hele landet kan skabe og gennemføre aktiviteter og skabe nye fællesskaber.

Middelgrundsfortet, der ligger i Øresund ud for København, er et helt specielt byggeri. Den 120 år gamle befæstning er en ingeniørmæssig milepæl, da det stadig er verdens største kunstigt anlagte ø, som ikke er landfast. Den fortæller samtidig en levende historie om dansk forsvarspolitik de sidste 100 år, hvor fortets kanoner og missiler er blevet peget mod vidt forskellige trusler.

Dette utrolige fæstningsværk er sidenhen blevet købt af Middelgrundsfonden, der vil transformere stedet til en Ungdomsø der skal stilles til rådighed for Spejderne og andre unge-aktører med henblik på at sikre udvikling og afholdelse af formålsbestemte aktiviteter. Målet er at skabe en ø, hvor unge på kryds og tværs af geografiske, sociale og kulturelle skel, kan mødes og danne nye venskaber. Deres vision er nu kommet et skridt nærmere, da kontrakten vedrørende renovering af fortet er underskrevet med JORTON som hovedentreprenør. Kontraktaftalen foregik midt ude på en tømmerflåde i det blikstille Øresund.

Et stort forarbejde
Men selvom kontrakten er blevet underskrevet, har arbejdet med Middelgrundsfortet stået på i lang tid. Man går nemlig ikke bare lige i gang med at renovere et bygningsfredet fortidsminde. Alle opgaver på øen skal udføres med den største forsigtighed, alt imens forskellige myndigheder holder et vågent øje med arbejdet.

Derfor har alle byggeriets parter længe været i dialog, for at alt var planlagt og tilrettelagt før arbejdet kunne gå i gang.

”Bygherren har en fantastisk vision”
At arbejdet foregår midt ude på en ø, skaber naturligvis også nogle udfordringer, men det er igen en af grundene til at Lars Bjørn Knudsen, Afdelingschef for JORTONs afdelinger i Køge og Odense, har valgt at tage netop denne opgave:

– Det her er et helt utroligt projekt, hvor vi vil få mulighed for at tage alle vores kompetencer i brug. At være en del af et byggeri der har så rig en historie bag sig er en utrolig oplevelse, og jeg vidste fra starten af, at det var os i JORTON der skulle ud og renovere Middelgrundsfortet. Samtidigt har bygherren en fantastisk vision for stedet som vi virkeligt ønsker at støtte op om, fortæller Lars Bjørn Knudsen og fortsætter:

– Vi er glade for at vi endelig kan starte arbejdet med en nedbrydning, hvor vi henover sommeren vil starte med en renovering af de gamle egetræsvinduer. Herefter følger vi op med en etablering af to flugtvejstrapper, der udføres i ni meter dybe udgravninger. Herefter følger ophugning af gulve, og opsætning af nye el, VVS, og ventilationsinstallationer. Det bliver et stort arbejde at skulle gøre fortet klar til de kommende gæster, da det jo fra starten ikke er designet til at invitere folk ind, men derimod at holde folk ude. Men takket være det store forarbejde vi hver især har gjort, så skal vi nok nå i mål med at aflevere den nye Ungdomsø til bygherren den 28. februar 2019.

Broen mellem fortid, nutid og fremtid
Når arbejdet er overstået i 2019, er det en opgave man hos JORTON vil huske mange år efter:

– Vi får her lov til at bygge en bro mellem fortid, nutid og fremtid. Det er sager som denne der gør, at man glæder sig til at gå på arbejde, og jeg tror det er et af de projekter, vi alle vil huske 40 år frem i tiden. Men ikke nok med det så er det også en sag, hvor vi som entreprenør kan udvikle og vokse med opgaven. Vi skal hele tiden stile mod at udvikle os og tage de opgaver, hvor det både er spændende og udfordrende, afslutter Lars Bjørn Knudsen.

Den 6. juli 2018