JORTON tilslutter sig Science Based Target Initiativet

08 / nov / 2022

Flere og flere virksomheder har tilsluttet sig Science Based Target Initiativet og nu melder en af de første entreprenører sig på banen med en officiel tilslutning og en række konkrete mål om nedsætning af CO2-udslippet. Virksomhederne i SBTi arbejder alle mod Paris-aftalens hensigt om at begrænse klodens temperaturstigning til maksimalt 1,5 ℃ via klart fastlagte mål.

JORTONhar gennem længere tid arbejdet med forskellige bæredygtige tiltag, men har nu valgt at tage skridtet videre og tilslutter sig derved SBTi. Det skyldes et ønske om at arbejde mod konkrete mål med håndgribelige og kvantificerbare data:

– Vi har gennem en årrække arbejdet med udformningen af en overordnet bæredygtighedsstrategi. Og her har SBTi hjulpet os med at klarlægge, hvilke mål vi bør stræbe efter i JORTON. I den daglige debat kan bæredygtighed fremstå som et diffust emne, men når alt kommer til alt, handler det om at minimere vores klimaaftryk, hvilket bedst kan måles gennem vores CO2e-udslip[1]. Vores nye bæredygtighedsmål skal være et kompas for hele organisationen og vi vil arbejde for at alle medarbejdere tager del i vores grønne rejse, fortæller Allan Harbo, adm. direktør i JORTON.

Tre delmål

Men hvad betyder tilslutningen til SBTi helt konkret for JORTON:

– Vi arbejder med tre delmål, hvoraf det første, også kaldes Scope1, omhandler vores transport. Jævnfør retningslinjerne i SBTi er det fastlagt, at vi frem mod 2030 skal skære vores CO2e-udledning med 42% ud fra vores fastsatte udgangspunkt i 2021. Som det ser ud nu, består vores vognpark primært af dieselbiler, men vi er allerede i gang med en løbende udskiftning til el-biler, forklarer Allan og fortsætter:

– Vores andet delmål, Scope 2, omhandler vores energiforbrug på kontorer og byggepladser, hvor vi tilsvarende for Scope 1 skal reducere vores CO2e-udledning med 42% frem mod 2030. Her er vi godt på vej, da vi er ved at installere varmepumper på skurvogne, der også efterisoleres, og flere af vores kontorer udstyres med solceller. Alene på vores hovedkontor i Aarhus bliver næsten halvdelen af elforbruget dækket af egne solceller. Et andet tiltag vi allerede har iværksat er, at vi på alle vores kontorer har indført, at alt strøm leveres fra grønne energikilder uden CO2e-udledning. Det her er jo et spændende delmål, for i lyset af den seneste tids energikrise, er det jo tydeligt for enhver, at der også er god økonomi i at arbejde mod energiuafhængighed.

Store udfordringer, stort potentiale

Hvor Scope 1 og 2 omhandler vores egne indsatser, er Scope 3 mere udfordrende, da den adresserer leverandører og underentreprenører:

– Det er ikke helt enkelt at udregne vores leverandørers CO2e-udledning, men SBTi hjælper os til at omregne tilgængelige data, hvilket har været den mest tidskrævende proces frem mod vores endelige tilslutning. Målet for Scope 3 er at reducere udledning fra underentreprenører og leverandører med 51,6% frem mod 2030. Det er et ambitiøst mål, som naturligvis kræver, at hele udviklingen i samfundet går i en grønnere retning. Omvendt mener vi, at det er realistisk at reducere vores CO2e-udledning for Scope 3 væsentligt, da dette emne læner sig op ad den udvikling som Bygningsreglementet og den frivillige bæredygtighedsklasse arbejder med. I 2023 bliver der indført krav om, at nybyggeri over 1000 m2 maksimalt må have en CO2e-udledning på 12 kg Co2e/m2/ år og denne grænse forventes at blive reduceret frem mod 2030, så vi forventer at den generelle udvikling i samfundet støtter op om vores mål. Vores opgave er så at holde fast i de målsætninger som vi sætter os, så det bliver en naturlig del af hverdagen, siger Allan og fortsætter:

– Vi har nu forpligtiget os til følge vores målsætninger overfor SBTi. Men derfor har vi stadig fortsat fokus på vores andre bæredygtighedsindsatser, heriblandt porteføljen af DGNB-projekter. I 2018 havde vi i JORTON kun to igangværende DGNB-projekter, mens vi i dag har 10 og de udgør en stadig større del af vores omsætning. På den måde følger vi udviklingen i markedet og vores bæredygtighedskonsulent, skal i samarbejde med vores projektmedarbejdere og rådgivere på de enkelte byggeprojekter sikre, at vi har de kompetencer, der skal til for at imødekomme de krav, som er en del af fremtidens byggeskik.

Det er slut med at famle i blinde

Men hvorfor har JORTON valgt at tilslutte sig netop nu og hvad ligger til grund for de målsætninger, man har valgt at arbejde mod?

– Jeg tror det har været svært for mange entreprenører at finde fodfæste i hele bæredygtighedsproblematikken. Det er jo ikke fordi vi ikke ønsker en grønnere byggebranche, men vi har først og fremmest manglet data. Har man ikke den rigtige data famler man i blinde, når forretningen skal gå i en grønnere retning. Her har det også været vigtig, at vi sætter nogle mål, som er ambitiøse, men også realistiske. Her har SBTi været ideel for os og jeg vurderer, at det blandt andet er sådanne tiltag der gør, at vi kan arbejde fokuseret mod et grønnere byggeri, afslutter Allan.

[1] Hvad betyder CO2e? E’et står for “equivalent” og dækker over, at CO2 blot er en blandt mange drivhusgasser og i stedet for at tage hensyn til alle disse forskellige stoffer, er man kommet frem med CO2e. CO2e betyder, at andre drivhusgasemissioner kan udtrykkes i form af CO2 baseret på deres relative globale opvarmningspotentiale (GWP). CO2 har en GWP-værdi på 1, hvor andre drivhusgasser enten har en større eller mindreklimaindvirkning.