JORTON skal bygge ny daginstitution i Aalborg

30 / jun / 2022

I 2024 vil 40 vuggestue- og 90 børnehavebørn få glæden af en helt ny daginstitution ved Seminarieskolen i Aalborg.

JORTON har nu som totalentreprenør underskrevet kontrakt med bygherren AaK Bygninger sammen med vores team af dygtige samarbejdspartnere: Krogh Madsen ArkitekterBrix og Kamp og Green Sustainable Landscape. Sammen vil vi arbejde for at skabe en daginstitution i særklasse.

Bro mellem nyt og gammelt

Daginstitutionen opføres delvist i en eksisterende bygning og som en tilbygning til Seminarieskolen. Den nye bygning placeres, så der skabes en tydeligt defineret ankomstsituation mod syd og et skærmet legepladsareal mod nord. Legepladsen er yderligere opdelt for henholdsvis vuggestuedelen og børnehavedelen. Det vil skabe en samlet fortælling og danne bro mellem nyt og gammelt. Det understreges også i facaden på den nye bygning, der udføres i klassiske røde mursten, der ligger i tråd med Seminarieskolens udtryk.

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse

Der er også lagt vægt på at byggeriet skal holde sig indenfor rammerne af Den Frivillige Bæredygtighedsklasse. Dermed har man søgt at sænke energi- og materialeforbruget. Materialevalget er ligeså rodfæstet i et ønske om robusthed, vejrbestandighed og minimal vedligeholdelse. Derfor opføres klimaskærmen i en blanding af mursten og træ, hvor de mest beskyttede bygningsdele er udført i træ og det samme gælder de indvendige vægge, mens de mere udsatte bygningsdele udføres i mursten, som er meget robuste, men med højere klimabelastning. Ved projekteringens opstart, vil der som noget af det første blive udarbejdet sammenlignende livscyklusvurderinger til verificering af udvalgte bygningsdele, så belastningen herfra kan vurderes op imod øvrige løsninger. Der indsamles informationer om samtlige miljørisici relateret til byggevarer, for at sikre at de anvendte byggematerialer lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav.

FN’s verdensmål 13, klimaindsats, tilgodeses bl.a. ved livscyklusvurdering og fokus på energiforbrug. Eftersom der skal udføres livscyklusberegninger i henhold til den frivillige bæredygtighedsklasse, vil der udover fokus på materialekvaliteten også være fokus på transport af materialer til og fra byggepladsen, samt energiforbrug til opførelse/montering.

Fra JORTONs side glæder vi os til at gå i gang og man går ind i projektet med en stor tiltro til alle samarbejdspartnere og bygherren. Hertil er vi overbeviste om, at vores store egenproduktion, der rummer jord- og kloak, murer, beton og gartnerarbejder, vil sikre at kvaliteten er i top.

 

Illustration: Krogh Madsen Arkitekter