JORTON opførte ny toldhal på kun tre måneder takket være godt mandskab og god planlægning

29 / jan / 2021

Storbritanniens udtrædelse af EU og Fællesmarkedet får mange konsekvenser. Det vil sætte toldvæsenet på overarbejde i en lang række europæiske lande, hvoraf særligt Danmark bliver ramt på grund af vores butikssamhandel. Derfor skulle der opføres en ny hal til Border Inspection Point & Told (BIP & Told) beliggende på Esbjerg havn. Her hånderes de nye rutiner, som er opstået i forbindelse med inspektion af varer til og fra Storbritannien.

Opgaven var i sit udgangspunkt simpel: En hallænge med et samlet etageareal på 1.150 m² skulle tilbydes. Den eneste udfordring var, at byggeriet skulle stå færdigt på blot tre måneder.

– Selve konstruktionen var ikke en udfordring for vores folk. Men tidsplanen var stram, og udfordringen lå ikke i, om vores folk kunne nå det hele, men derimod om forsyningskæden kunne følge med. En stor stålleverandør har jo ikke et mindre dansk projekt som sin hovedprioritet og med en tidsplan, som den vi kørte med kunne få dages forsinkelser være problematiske, fortæller Mikael Sønderby Nielsen, som er projektleder hos JORTON Region Syds kontor i Esbjerg. Han fortsætter:

– Derfor kiggede vi hele forsyningskæden grundigt igennem og så på, hvor de længste leveringstider kunne forventes, så eksempelvis stålrammer blev bestilt som noget af det første i byggeprocessen. Takket være en grundig planlægning kunne vi sætte gang i byggeriet og mærkede hurtigt, hvordan forarbejdet resulterede i et meget velsmurt byggeri.
Gode ​​underrepræsentanter

– Med en så stram deadline er det også mulig, at ens underentreprenører er lige så velorganiserede, som vi selv er. Og på denne opgave har vi haft et hold, der på alle måder har udvist godt kammeratskab og en høj arbejdsmoral. Det er alle folk, som vi før har arbejdet sammen med, så vi havde høje forventninger til dem. Vi har også bygget i vinterhalvåret, hvor vejret også indgik som styrende faktor på arbejdet. Men vi fik støbt betonfundamentet på en af ​​de få tørvejrsdage, vi oplevede over vinteren. Selvom alt gik godt, blev jeg alligevel positivt overrasket over, at vi med god samvittighed kunne gå på juleferie uden at frygte en forskydelse af tidsplanen, siger Mikael.

– Så alt i alt har det været en eksemplarisk byggeproces, hvor et godt samarbejde og god planlægning har resulteret i overholdelse af en usædvanligt stram deadline, konkluderer Mikael og afslutter:

– Men det skal afslutningsvis også siges, at samarbejdet med bygherren også har været medvirkende til en god afslutning på projektet. Vi kender bygherren godt fra tidligere projekter. Selvom tidsplanerne er stramme, så leverer de de bedst tænkelige rammer for os som entreprenør til at nå godt i mål med projektet.
Fakta om byggeriet

Hallen er opført med stålrammer med momentstive hjørner samt vindkryds i tag og facader. Bygningens klimaskærm udgøres af mineraluldspaneler. Taget består af stål-trapezplader belagt med mineraluldsisolering og tagpap. Indvendige vægge udført af fuldspartlede Fermacell-plader. Administrationsdelen er udført med linoleumsgulv og nedhængt akustikloft.

Hallen er opdelt i et område med aflæsserrum til mad og nonfood med tilhørende undersøgelsesrum. I forlængelse heraf separat aflæsserum for Told. Yderligere arealer indeholder undersøgelsesrum, kontorer, mødelokaler og personlige faciliteter. Adgang til hallen sker via læsserampe og lastbilsluser langs hallens facade. Adgang til kontorer og personlige faciliteter sker via separat dør i facader.