JORTON indgår aftale om stor totalentreprise med FOB Kalundborg

25 / jun / 2020

Der skal skabes et fremtidssikret boligkompleks med et udbud af attraktive og varierede boligtyper, der tilgodeser en bred vifte af boligsøgende i Kalundborg Kommune.

Boligerne skal være energioptimerede og leve op til nutidens boligstandard mht. boligstørrelse, bad- og køkkenforhold. Hertil skal der sørges for at et der i flere boliger kommer en bedre mobilitet, med øje for beboer, der er dårligt gående eller har et handicap. Dermed får man et boligkompleks, for alle borgere.

De fælles udearealer, som primært består af plæner, hække og store træer, opgraderes så der vil være en større variation. Det betyder også at der vil blive anlagt velafgrænsede stiforløb samt områder til ophold og leg.

Læs også: JORTON hilser ny bæredygtighedsklasse velkommen

Projektet udføres med JORTON som totalentreprenør og AI Arkitekter & IngeniørerMasu Planning og ISC Innovative Engineering som rådgivere. Projektet er blevet realiseret ved at byggeriets parter, heriblandt JORTON, har set på hvordan man har kunnet realisere ombygningen ved hjælp af bla. grønne tilskud. Resultatet er derfor at beboerne ikke alene vil få forbedrede og moderne boligforhold, men at deres fremtidige boliger også vil være energieffektive. Alt sammen udtænkt indenfor rammerne af en fornuftig totaløkonomi.

Fra JORTONS side er man glade for at være involveret i et projekt, hvor gode boligforhold og energioptimeringer samt andre grønne tiltag vægtes højt. Det er samtidig et projekt, hvor hele JORTONS arsenal af håndværksfaglige ressourcer kommer til sin ret.