JORTON igangsætter totalentreprise med social bæredygtighed i centrum

12 / maj / 2021

Der er fuld gang i maskinrummet hos JORTON Region Fyn, og der kommer hele tiden nye og spændende opgaver til. En af de store sager, som regionschef Søren Kühnell Døssing glæder sig til at starte op på, er renoveringen af Sanddalsparken, fordi der her er tænkt social bæredygtighed ind som et kerneelement i byggeriet.
Sanddalsparken i Svendborg kommune står overfor en større renovering, der blandt andet består af udskiftning af tage, træværk, vindues- og altanudskiftninger og meget mere. JORTON er totalentreprenør på den omfattende renoveringssag, og på det fynske regionskontor er man godt tilfredse med, at det er en byggesag, hvor social bæredygtighed er sat i højsædet.

– Det er en spændende sag, der både i forhold til byggeriets kompleksitet og det store fokus på social bæredygtighed minder om vores arbejde på Korsløkkeparken, hvor vi i en fagenterprise stod for stål, beton og murerarbejdet. Det var en opgave, som blev afsluttet rigtig godt, og vi tager mange af de gode erfaringer med os over i dette projekt, forklarer Søren Kühnell Døssing, regionschef hos JORTON Region Fyn. Han fortsætter:

– Som totalentreprenør er det naturligvis et større ansvar, der ligger på vores skuldre. Det er jo ikke alene det gode håndværk, som skal være i centrum. Vi står også for beboerkontakt og koordinering af rådgivere og ingeniører. Men om vi har med en fag- eller totalentreprise at gøre, så er målet det samme: at efterleve bygherrens ønsker.

En introduktion til byggebranchens muligheder
Ordet bæredygtighed går igen over alt i byggebranchen, og renoveringen af Sanddalsparken er ingen undtagelse. Der er dig ikke udelukkende tale om grønne visioner, men derimod den sociale bæredygtighed, der skabes gennem et tæt samarbejde med Byg til vækst:

– Byg til vækst er et fantastisk initiativ, hvor man tager ledige fynboer, og opkvalificerer dem ved at tage del i forskellige byggeprojekter. Vi har samarbejdet med dem på Korsløkkeparken, hvor vi havde et rigtig godt partnerskab med de unge mennesker, vi fik ind i sjakket, og det forventer vi også sker på denne sag. Samarbejdet med Byg til vækst har også været skrevet ind i udbudsbeskrivelsen, og vi er utrolig glade for at være med på nogle byggesager, hvor man sætter den sociale bæredygtighed så højt på dagsordenen. Jeg tror, at JORTON er den helt rigtige virksomhed til at vise unge, hvad byggebranchen kan, og alle de mange muligheder den rummer, fortæller Søren. Han afslutter:

– Det kræver, at vi sætter nogle ekstra timer af til at introducere og skole de unge til hverdagen på byggepladsen, men vi får til gengæld nogle motiverede folk ind, som virkelig ønsker at bidrage. Det skal også pointeres, at Byg til vækst gør et fantastisk stykke arbejde for at få ordningen til at fungere, og jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med dem i fremtiden.

Om Byg til vækst
Byg til Vækst arbejder for, at så mange ledige fynboer som muligt kommer i beskæftigelse i det fynske byggeboom, samt at udvikle den bestående fynske arbejdsstyrke og opkvalificere fynske virksomheder. Det gør de sammen med de 10 fynske kommuner, uddannelserne indenfor byggeriet, jobcentrene, de uddannelsesbærende fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer.