JORTON hilser ny bæredygtighedsklasse velkommen

24 / jun / 2020

– Hos JORTON er vi begejstrede for den nye bæredygtighedsklasse. Det er godt at se, at ordningen retter fokus på nye bygningers klimaaftryk, totaløkonomi og indeklima. Det vil sikre et bedre og grønnere byggeri, som jeg tror kommer til at gavne både entreprenører, bygherrer og slutbrugere, siger Allan Harbo, administrerende direktør hos JORTON.

Men når en ordning er frivillig, vil der så være en garanti for, at man vil efterleve dens krav?

– Nej det er der ikke. Men måden, man har konstrueret den nye ordning på, handler jo om, at der ikke bare skal bygges grønnere, men også bedre. Den er omkranset af helt konkrete og operationelle værktøjer, der også tager højde for projektets totaløkonomi. Hvis vi gennemtænker alle vores byggeprocesser, tror jeg, at vi som branche kan bygge langt grønnere, uden at det nødvendigvis resulterer i dyrere projekter ikke mindst, når man tænker mere langsigtet i forhold til driften af vores bygningsmasse, uddyber Allan Harbo.
Spændende DGNB-projekter

JORTON har allerede nu vist deres initiativ i forbindelse med bæredygtige byggeprojekter. Det kan f.eks. ses ved transformationen af Jonstrup Flyvestation til et nyt DGNB-certificeret børnehus. Her får de fine gamle bygninger nyt liv, hvor gamle mursten og materialer genanvendes mens et lavt energiforbrug og godt indeklima har højeste prioritet.
Testfase før implementering

Den nye frivillige bæredygtighedsklasse skal testes i en toårig periode. I den tid inviteres alle bygherrer til at afprøve klassen på konkrete byggeprojekter, hvorefter de praktiske erfaringer vil danne baggrund for en senere implementering af bæredygtighedsklassen som et fast krav i bygningsreglementet.

 

De 9 kriterier bag den frivillige bæredygtighedsklasse

  1. Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning
  2. Ressourceanvendelse på byggepladsen
  3. Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold
  4. Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet
  5. Dokumentation af problematiske stoffer
  6. Afgasninger til indeklimaet
  7. Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet
  8. Støj fra ventilationssystemer i boliger
  9. Rumakustik i boliger

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen