JORTON er klar til at løfte fremtidens DGNB-projekter

09 / maj / 2019

JORTON er certificeret til at løfte store og små DGNB-certificerede byggerier og JORTON ønsker at gå forrest i styringen af projekterings- og DGNB-processen. Hertil har JORTON kapacitet til at gå ind som auditor, og vil være en central del af projekterne fra de første skitser på tegnebrættet, til det endelige byggeri står klart til brug.

Officersskole bliver til DGNB-certificeret børnehus med JORTON som totalentreprenør

Kan man transformere en bevaringsværdig officersskole til en moderne DGNB-certificeret børneinstitution, hvor der er rig mulighed for leg og pædagogisk udfoldelse?

Ja, det kan man godt, hvis man har et team bestående af JORTON som totalentreprenør, Rubow ArkitekterOrbicon og Center for Bygningsbevaring. Med et grundigt forarbejde, store arkitektoniske ambitioner og det gode håndværk i højsædet, vil det nye Børnehus i Lunden blive et forbillede for fremtidens grønne institutionsbyggerier.

”Det her er bare et virkeligt spændende byggeri”, som projekteringsleder Esben Pilegaard fra JORTON Region Øst, formulerer det:

– Vi tager udgangspunkt i den eksisterende bygning, en gammel officersskole fra 1950’erne, og arbejder ud fra dens kvaliteter og mangler. De bærende bevaringsværdier af Officersskolen knytter det tydeligt aflæselige hierarki i bygningskroppen med hovedbygning, mellembygningerne og lavere ’pavilloner’. Dertil kommer den tidstypiske knappe hovedform med sadeltag, og de stramt komponerede og taktfaste facader med rytmisk placerede vinduer og døre, forklarer Esben Pilegaard og fortsætter:

– At vi arbejder med et stykke kulturarv, sætter jo nogle begrænsninger. Vi skal udføre alle indgreb, med respekt for bevaringsværdien, samtidigt med at vi skal skabe gode rum for børn og voksne. Kravene til 1950’ernes officersskoler er jo væsentligt anderledes end dagens børneinstitutioner.

Et grundigt forarbejde
– Hele processen er startet med et grundigt forarbejde ved vurdering af eksisterende forhold. Der er udført forundersøgelser i BSim, der er et program, hvor vi kan simulere for dagslys, varme og komfort. Således kan vi vurdere om hvert enkelte rum lever op til de gældende krav og bygherrens ønsker til indeklima siger Esben Pilegaard og uddyber:

– Det store forarbejde gør, at alle parter er godt rustet til at påbegynde byggeriet. At arbejde med et DGNB-certificeret byggeri er også en fornøjelse for vi arbejder jo ud fra en pointtavle, der er udarbejdet af bygherren, så vi er ikke i tvivl om, hvad de ønsker sig. Vi ved derfor præcist, hvor vi skal lægge energien i projekteringsarbejderne. Det giver overordnet set ro i maven. Udbudsprocessen har også nogle fordele, da vi som entreprenør ikke kun konkurrere på pris, men også på kvalitet. Det viser sig ved, at vi i konkurrencen her ikke var de billigste. På de øvrige vurderingsparametre som kvalitet, proces og sikkerhed fik vi tildelt flest point. Det medførte, at bygherren med rådgiver vurderede JORTON til at vinde entreprisen.
Man kan glæde sig over, at bygherre med rådgiver har set, at DNGB er et middel til, at vi som totalentreprenører med projekterende arkitekter, ingeniører og de udførende faggrupper hermed leverer et bedre og bæredygtigt byggeri. Det kommer alle til gode.

Læs også: Ny bro opføres af JORTONS dygtige natteravne

Et stærkt team
– Det er også vigtigt at nævne, at de partnere vi arbejder sammen med giver os en stor optimisme i forhold til dette projekt. Orbicon og Rubow Arkitekter har været de bedste partnere, jeg har oplevet i min tid i byggebranchen. De har den erfaring og know-how, der skal til for at løfte sådan et projekt. Alene Rubow Arkitekter er jo nogle af de mest erfarne i landet, når det kommer til børneinstitutioner, fortæller Esben Pilegaard.

En grøn og æstetisk gevinst
Da Officersskolen er et bevaringsværdigt byggeri, må der ikke ændres på facadens udtryk. Dog har man måttet etablere nogle flugtveje. Det kan måske ses som begrænsninger, særligt hvis man stiler efter en DGNB-certificering, men tænkes der kreativt, ligger de gode løsninger lige ved hånden:

– Vi kan jo ikke bare plastre taget til med solpaneler og solafskærmning for at få flere point i forhold til Energi- og DGNB-regnskabet. Men vi har eksempelvis kunnet genbruge gamle mursten fra en tilbygning, der desværre måtte rives ned. Det bevarer bygningens udtryk, det sparer fysiske ressourcer, og så ser det bare smukt ud, når gamle mursten genbruges. Man bevarer bygningens historik og sjæl. Både til belægninger samt udendørs og indvendig opmuring, genbruger vi faktisk også tegl fra andre steder af byggeriet, der desværre måtte rives ned.

Det er et tydeligt bevis på, at grønne løsninger også kan bidrage til det æstetiske udtryk.

– En anden udfordring har været at finde en løsning til teknikken, der skulle opdimensioneres med 30%. Det har vi løst ved at dele bygningen op i sektioner og give hver sektion sit eget system. Ved at nedskalere teknikken og lave et decentraliseret ventilationsanlæg når vi godt i mål. Det er en løsning, jeg mener fremover kunne inspirere os, når vi i fremtiden skal arbejde med bevaringsværdige bygninger, afslutter Esben Pilegaard.

Læs også: JORTON fremviser årtiets bedste resultat