I 2023 bliver Esbjerg en mønsterby for grøn energi

02 / dec / 2021

Kulbaseret varme er snart fortid i Esbjerg, og byen går en grønnere fremtid i møde. Det skyldes at DIN Forsyning er ved at erstatte den kulbaserede varme fra Ørsted/Esbjergværket Blok 3, med et nyt varmesystem baseret på energivenlige kilder, herunder el, flis, havvand, vind og overskudsvarme. Det nye varmesystem forventes i 2023 at kunne levere op til 140 MW fordelt på en havvandsvarmepumpe (50 MW), et fliskedelanlæg (60 MW) og et el-kedelanlæg (30 MW). Projektet har passende fået navnet Fremtidens Fjernvarme.

Den store energiomlægning betyder, at grøn energi fremover vil varme Danmarks femtestørste by op. Men også byerne omkring Esbjerg vil nyde godt af det store tiltag. For at garantere et konstant energiflow, har man også valgt at opføre et fliskedelanlæg. Det vil sige, at hvis der grundet vejret ikke kommer tilstrækkelig energi til byen fra vind eller hav-energikilder, så slår fliskedelanlægget til. Klimaindvirkningen er ved flis mindre end kul, og da det kun skal køre som en nødløsning, vil Esbjerg opvarmes næsten udelukkende med grøn energi.

Spændende byggeri og et godt arbejdsmiljø

Bag råhusentreprisen på det store fliskedelanlæg, står entreprenøren JORTON, der har tre storentrepriser på Esbjerg Havn. Hos entreprenøren er man glade for at være med til at sætte præg på fremtidens grønne Esbjerg, og byggesagen er godt undervejs. Det skyldes især en god byggeplads og bygherre, der vægter arbejdsmiljø og sikkerhed højt:

– Vi er mange aktører herude, og derfor skal man være striks, når det kommer til sikkerheden. Heldigvis er både bygherre og de andre spillere meget opmærksomme på, at sikkerhed altid kommer i første række. Det er et godt fundament for at få udført et ordentligt stykke arbejde, fortæller Sanne Kjældgaard, Entrepriseleder hos JORTON. Hun fortsætter:

– Vi har også taget nogle nye tiltag i brug som for eksempel et rullebord, der hjælper vores folk under klip af armeringsjern. Den effektiviserer arbejdet og overflødiggør mange tunge løft. Det er jo fantastisk, når man kan tage nye tiltag i brug, der kombinerer effektivitet og arbejdsmiljø. Vi har også en del ældre folk på pladsen, der måske ikke klarer samme arbejdsbyrde som en tyveårig. Men deres erfaring er uvurderlig, og det er en stor glæde, at nye tiltag i branchen gør, at vi kan holde på dem så lang tid som muligt. Vi har også mange unge, der nyder godt af at kunne tage ved lære af de gamle ræve her på byggepladsen.

Plads til nye grønne tiltag

Men hvornår kan Esbjerg træde ind i den grønne fremtid?

– Vi er efter planen færdige med vores del af arbejdet i sommeren 2022. Netop nu er vi i fuld gang med Lot A-08. Vi støber fundamenter og kælder til flis modtagelse, terrændæk i den store silo, som i fremtiden skal stå fuld med træflis. Stålskelettet til selve fliskedlen, Lot A-02, står næsten færdigt. I denne bygning er der også et ledigt rum, der er tiltænkt til undersøgelse af fremtidige grønne tiltag, siger Martin Bech Jensen, der er en af JORTONs formand på pladsen.