Et praktikophold, hvor man kommer helt ind i byggeriets maskinrum

18 / apr / 2023

Hampus Larsen er 25 år og er i gang med sit 6. semester på bygningskonstruktørstudiet. Her har han kastet sig ud i et praktikophold hos JORTON, hvor han er tilknyttet byggeriet og renoveringen af et nyt plejehjem i Malling.

Men hvordan er dagligdagen som praktikant på en af JORTONs byggepladser?

– Det kan være overvældende at komme fra studiet og direkte ud på en byggeplads, hvor der venter både arbejdsopgaver og ansvar. Jeg har dog prøvet det før, da jeg er uddannet bygningsstruktør. Jeg har derfor arbejdet på mange byggepladser som håndværker. Men dengang beskæftigede jeg mig med de tidlige faser i byggeprocessen, hvilket betyder, at jeg ikke har fulgt et samlet projekt fra A til Z. Det får jeg mulighed for her, og samtidig har vi en sag, der både rummer nybyg og renovering, så jeg får indsigt i næsten alle discipliner inden for en totalentreprise. Det skal også nævnes, at selvom det kan føles overvældende at starte som praktikant på en byggeplads, så har man nogle gode kollegaer, der støtter op om og hjælper en i gang, fortæller Hampus og fortsætter:

– Helt konkret startede jeg min praktikplads med at finde ud af, hvordan byggepladsen her i Malling var skruet sammen. Da jeg havde fået skabt mig et overblik kunne det rigtige arbejde begynde. Netop det, at man fik lov til at skabe sig et overblik, hjalp en til at samle tankerne om de kommende opgaver og det hele føltes mindre overvældende. Generelt tror jeg, at et godt overblik er kilden til en god byggesag.

Rundt om hele byggesagen
Hvad indebar det mere konkret af ansvarsområder?:

– Jeg fik tidligt ansvaret for skillevægge og var med til at bestille materialer og koordinere de forskellige arbejder med håndværkerne. Desto bedre jeg har lært byggesagen at kende, desto flere opgaver er der kommet til, forklarer Hampus.

Hvordan vil din arbejdsdag så kunne se ud nu?

– Jeg ville kunne begynde med at se på de overordnede tidsplaner og lægge en strategi for, hvordan de forskellige arbejder kan nås i samarbejde med kollegaerne. Hertil ville jeg sandsynligvis gennemgå sagsøkonomien og undersøge priser på både materialer og underentreprenører. Herefter ville man måske tage et bygherremøde, hvor sagen også kunne vendes i fællesskab med ingeniører og arkitekter. Her ville jeg også være inde over det juridiske i forhold til aftaler med bygherren. Resten af dagen ville gå med en generel kvalitetssikring af byggeriets enkeltdele, foruden løbende problemløsning. Der er altid noget at lave, og der er ikke en dag som ligner hinanden, fortæller Hampus og afslutter:

– Jeg syntes at det er spændende at være hos en totalentreprenør, hvor man får kendskab til alle byggeriets discipliner. Bare det at gå på pladsen og snakke med alle folkene er utroligt lærerigt. Det store ansvar, man får på sådan en sag, gør også at man har er motiveret for at lære utroligt meget under et praktikophold, og det vil helt sikkert styrke ens faglighed på mange områder. Jeg kan derfor klart anbefale at søge praktik hos en udførende entreprenør.