Anders blev projektleder hos JORTON gennem praktikforløb og efteruddannelse

13 / apr / 2021

Anders Hougaard Jensen kom i praktik hos JORTON under sin uddannelse som bygningskonstruktør. Efter et praktikforløb hos JORTON og senere hen speciale, hvor han dykkede ned i en kompliceret renoveringssag på Poul La Cours Vej i Skanderborg, blev Anders ansat som projektleder hos JORTON. Anders fortæller her om hans vej mod projektlederstillingen hos JORTON og fordelene ved at efteruddanne sig.

Anders Hougaard Jensen stod efter folkeskolen med det svære valg, som alle unge mennesker står med: Hvilken uddannelsesvej skal jeg nu vælge? Han tog en teknisk studentereksamen (HTX) og efter den var han et år i livgarden, men der var et spørgsmål som fortsat summede: Hvad skal jeg være?

– Jeg har altid godt kunne lide at bruge hænderne og kommer fra en håndværkerfamilie med en bror, der er smed, og en far som er murermester. Jeg kunne selv godt lide at arbejde med træ, så jeg besluttede at blive tømrer. Til det behøvede jeg egentlig ikke min HTX, men det er ikke et valg, jeg fortryder. Uanset hvad får man altid noget ud af at uddanne sig, og jeg lærte rigtig meget. Det samme gælder Livgarden, hvor jeg også fik nogle gode erfaringer, siger Anders og fortsætter:

– Jeg kom i lære og blev siden svend hos Hustømrerne, der er en del af JBH Gruppen sammen med JORTON. Det var en rigtig spændende tid, hvor jeg lærte meget og arbejdede med nogle gode folk. Efter noget tid blev jeg ansat i en mindre lokal virksomhed. Det var her jeg nåede til konklusionen, at jeg ville læse videre. Valget endte på bygningskonstruktør og efter jeg var gået i gang, kom der endnu et spørgsmål: Skal man vælge en karrierevej hos en projekterende eller udførende. Her lød vejen hos de udførende mest spændende og afvekslende. Jeg ville også gerne være tæt på selve byggeprocessen.

Et spændende praktikforløb
Uddannelsen som bygningskonstruktør kræver blandt andet et praktikforløb, og her var Anders interesseret i at komme ud i en virksomhed med nogle spændende opgaver og et godt ry:

– Jeg havde en ven, hvis far havde været hos JORTON i en menneskealder, og herfra havde jeg hørt meget godt om virksomheden. Jeg huskede jo også de glade dage hos Hustømrerne. Jeg tog derfor kontakt til JORTON omkring et praktikophold, siger Anders og uddyber:

– Jeg fik fat i Torben Frank, der dengang var projektleder på Poul La Cours Vej-sagen i Skanderborg. Der var en renoverings-case, hvilket passede fint sammen med, at vi skulle skrive opgave om renovering. Jeg fik udbudsmaterialet og en god snak med Torben, hvor jeg så først skrev en opgave ud fra udbudsmaterialet på mit femte semester, og så var jeg godt varm til et praktikforløb på mit sjette semester. Det var spændende at dykke ned i, og jeg fik virkelig blod på tanden i forhold til de juridiske aspekter af byggesagen. Det var jo en speciel byggesag, der endte med at blive forlænget med 500 dage, og hvordan håndterer man som entreprenør en sådan opgave? Det ledte til, at jeg skrev speciale om entreprenørens ret til tidsfristforlængelse og bygherrens hæftelse

Personlig frihed og god medarbejderkultur
Med et velafsluttet speciale skulle der findes en kommende arbejdsplads. Her gjorde Torben Frank det til et let valg for Anders:

– Torben ringede og sagde, at nu skulle jeg ikke takke ja til det første og bedste jobtilbud, for vores regionschef Søren Jungersen ville give mig et kald. Det resulterede i en jobsamtale, og dagen efter startede jeg hos JORTON, fortæller Anders. Han fortsætter:

– Jeg overtog projektlederrollen på Poul La Cours Vejs-sagen efter, at Torben blev afdelingsleder for JORTONS nyåbnede Randers-kontor. Fra JORTONS side udviste man mig en enorm tillid. Jeg kendte godt nok til sagen, men fik alligevel meget frihed til at løse tingene på min måde. Det tror jeg ikke, man ville se mange andre steder end hos JORTON.

– Det er også en speciel virksomhed. Lederne taler til en i øjenhøjde og er meget jordnære uanset, om man er projektleder eller timelønnet. Og det betyder meget for mig. Har de timelønnede gode forhold og føler sig godt behandlet, så er jeg sikker på, at byggesagen glider lettere. Bare se på Poul La Cours Vejs-sagen. Opgaven startede i 2017 og løber til oktober 2022. De timelønnede gutter, der går og arbejder på den sag, er bare helt vildt dygtige og kender byggeriet ud og ind. Hvis man lytter til dem, så er man allerede et skridt nærmere en god byggesag, for de har så meget viden med sig i bagagen. Tiden er løbet fra at få sin vilje ved at råbe og skrige af folkene på pladsen, og det er heldigvis noget, som man har indset i alle JORTONs afdelinger, siger Anders.

– Jeg tror måske grunden til, at det er sådan her hos JORTON, skyldes, at vi er en korporativ virksomhed. Selvom vi ikke snakker så meget om det til hverdag, er det alligevel med til at definere os. Der er ikke så lang vej til fra os og til chefen, og der er fokus på at skabe en langsigtet og god forretning fremfor et hurtigt overskud. Det er nok med til at skabe en god og smule familiær stemning her hos JORTON, forklarer Anders.

At sætte et godt eksempel
Når Anders ser sig tilbage på karrieren, er han især glad for det eksempel, han har sat overfor sine børn i forhold til efteruddannelse:

– Jeg har været enorm glad for at efteruddanne mig. Det har givet mig så mange valgmuligheder, og mine arbejdsopgaver er blevet mere spændende. Det er noget, jeg håber, at mine børn vil tage ved lære af: Det er aldrig for sent at efteruddanne sig, og uddannelse betaler sig altid, siger Anders og afslutter:

– Det har selvfølgelig været hårdt midlertidigt at sadle om og leve for et SU-budget som 40-årig mand med tre børn. Men som sagt, har det været det hele værd.